Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада К 44.887.01

Полтавської державної аграрної академії

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук

запрошує здобувачів наукового ступеня до співпраці

Захисти проводяться за спеціальностями:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (сільське господарство і АПК)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

Послуги, що надає спеціалізована вчена рада К 44.887.01

-  допомога в оформленні  документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  технічне забезпечення (аудіозапис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  допомога в оформленні документів після захисту в терміни встановленні ВАК України та у відповідності з вимогами.

Поштова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди – 1/3,

Полтавська державна аграрна академія (Спеціалізованій вченій раді, к. 463)

тел.-факс (05322) 2-76-46

e-mail: svr@pdaa.edu.ua

Матеріали дисертацій та відгуків

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України

від 14 липня 2015 року

№ 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: