02 грудня 2016 року, протокол № 7

 

Питання порядку денного засідання вченої ради академії, протокол № 7 від 02 грудня 2016 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії (№, дата)

1.     

Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства». Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.

Витяг з протоколу № 7 від 02 грудня 2016 року

№ 1349-cт від 02 грудня 2016 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент». Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.

Витяг з протоколу № 7 від 02 грудня 2016 року

№ 1350-cт від 02 грудня 2016 року