04 квітня 2017 року, протокол № 22

    
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 22 від 04 квітня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантну посаду декана факультету агротехнологій та екології – Маренича Миколи Миколайовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 294-к
від 04.04.2017 р.
2.
Обрання за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова – Міщенка Олега Вікторовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 287-к
від 04.04.2017 р.
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:  
­ фінансів і кредиту – Чупіса Анатолія Віталійовича, доктора економічних наук, професора;
№ 288-к
від 04.04.2017 р.
­ фінансів і кредиту – Лелюк Юлії Миколаївни, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 289-к
від 04.04.2017 р.
4.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­   загальнотехнічних дисциплін – Бурлаки Олексія Анатолійовича, кандидата технічних наук, доцента;
№ 290-к
від 04.04.2017 р.
­ анатомії та фізіології тварин – Бердник Ірини Юріївни, кандидата ветеринарних наук, доцента;
№ 291-к
від 04.04.2017 р.
­ менеджменту – Шульженко Ірини Вадимівни, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 292-к
від 04.04.2017 р.
5.
Звіт про результати діяльності Студентської Ради Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік
Доповідає Глазов О.М., голова Студентської Ради
відсутній
6.
Про зміни у складі вченої ради Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  71
від 05.04.2017 р.
7.
Звіт керівника виробничої практики Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік та про підготовку до навчальних та виробничих практик у 2016-2017 навчальному році.
Доповідає Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу, декани факультетів.
Готує Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
8.
Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2017 році.
Доповідає Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
№  74
від 05.04.2017 р.
 
 
Різне
 
 
9.1
Про затвердження Ради народного музею Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Опара М.М., куратор Студентського наукового товариства, доцент
відсутній
9.2
Про затвердження Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
№  72
від 05.04.2017 р.
9.3
Про розгляд та затвердження Звітів роботи наукових (науково-дослідних) лабораторій Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік:
­ сертифікованої наукової лабораторії агроекологічного моніторингу факультету агротехнологій та екології (науковий керівник – Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії);
­ сертифікованої науково-дослідної лабораторії якості зерна факультету агротехнологій та екології (науковий керівник – Жемела Г.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва);
­ наукової лабораторії селекції озимої пшениці Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва (науковий керівник – Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри селекції, насінництва і генетики);
­ наукової лабораторії селекції зернобобових та круп’яних культур Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва (науковий керівник – Баташова М.Є., кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики);
­ наукової лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки сої Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва (науковий керівник – Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики);
­ науково-дослідної лабораторії  кафедри анатомії та фізіології тварин факультету ветеринарної медицини (науковий керівник – Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри анатомії та фізіології тварин );
­ наукової лабораторії енергозбереження та відновлювальних джерел енергії інженерно-технологічного факультету (науковий керівник – Калініченко В.М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машиновикористання  і виробничого навчання).
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  76
від 06.04.2017 р.
9.4
Про результати перевірки ведення документації науковими (науково-дослідними) лабораторіями Полтавської державної аграрної академії про їх діяльність у 2016 році, проведеної відповідно до наказів ректора академії від 16 січня 2017 року № 8 та 03 лютого 2017 року № 29.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  76
від 06.04.2017 р.
9.5
Про створення ініціативної групи при відділі з питань інтелектуальної власності із числа науково-педагогічних працівників академії для впорядкування об’єктів інтелектуальної власності, розвитку інтелектуального потенціалу та реалізації результатів інтелектуальної праці працівників, аспірантів, студентів академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  73
від 05..04.2017 р.
9.6
Про розгляд та затвердження Звітів наукових шкіл Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік під керівництвом:
­ Аранчій Валентини Іванівни, кандидата економічних наук, професора, професора кафедри фінансів і кредиту, ректора академії;
­ Бердника Василя Петровича, доктора ветеринарних наук, професора, завідувача, професора кафедри анатомії та фізіології тварин;
­ Войтенко Світлани Леонідівни, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин;
­  Горика Олексія Володимировича, доктора технічних наук, професора, завідувача, професора кафедри загальнотехнічних дисциплін;
­ Дуднікова Анатолія Андрійовича, кандидата технічних наук, професора, завідувача, професора кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів;
­ Жемели Григорія Пимовича, доктора сільськогосподарських наук, професора;
­ Лозинської Тамари Миколаївни, доктора наук з державного управління, професора, завідувача, професора кафедри публічного управління та адміністрування;
­ Макаренка Петра Миколайовича, доктора економічних наук, професора, член-кореспонденат НААН України,  завідувача, професора кафедри економіки підприємства;
­ Мармуль Лариси Олександрівни, доктора економічних наук, професора кафедри фінансів і кредиту;
­ Писаренка Віктора Микитовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УЕАН, завідувача, професора кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
­ Писаренка Володимира Вікторовича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри маркетингу;
­ Писаренка Павла Вікторовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, професора кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, першого проректора;
­ Плаксієнка Валерія Яковича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку;
­ Тищенка Володимира Миколайовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри селекції, насінництва і генетики.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  77
від 06.04.2017 р.
9.7
Про надання рекомендації до затвердження наукової школи під керівництвом Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  77
від 06.04.2017 р.
9.8
Про затвердження Плану з наукової та науково-технічної діяльності Полтавської державної аграрної академії на 2017 календарний рік.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  72
від 05.04.2017 р.
9.9
Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної академії на 2017 календарний рік.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  72
від 05.04.2017 р.
9.10
Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін» обсягом 267 с.
Авторський колектив:
­ Гладка Вікторія Вікторівна – здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Калініченко Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;
­ Коваленко Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Лесюк Альна Станіславівна – аспірант кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
­  Лозинська Тамара Миколаївна – професор, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Малюченко Катерина Олегівна – аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Мирна Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Нагула Роман Олександрович – аспірант кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;
­ Несен Анна Володимирівна – аспірант кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва;
­ Пасемко Галина Павлівна – професор, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва;
­ Сазонова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
­ Самойлик Юлія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;
­ Сердюк Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Тернова Тетяна Іванівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету;
­ Чаговець Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва;
­ Шульженко Ірина Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
­ Шупта Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
­ Щетініна Тетяна Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.11
Про розгляд та затвердження до друку матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». Обсяг 150 с.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.12
Про затвердження Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Полтавській державній агарній академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  72
від 05.04.2017 р.
9.13
Про затвердження Положення про науково-дослідну частину Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№  72
від 05.04.2017 р.
9.14
Про затвердження нової редакції Положення про Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 70
від 04.04.2017 р.
9.15
Про затвердження нової редакції Положення про Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 70
від 04.04.2017 р.
9.16
Про затвердження нової редакції Положення про Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 70
від 04.04.2017 р.
9.17
Про затвердження нової редакції Положення про Хомутецький ветеринарно-зоотехнічний коледж Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 70
від 04.04.2017 р.
9.18
Про відрахування з аспірантури Гончаренка Костянтина Едуардовича, аспіранта денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку з невиконанням індивідуального плану науково-дослідної роботи та втратою зв’язку з науковим керівником Горбом О.О., кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом, професором  кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 278-ст
від 05.04.2017 р.
9.19
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання, 25 осіб заочної форми навчання в Березоворудському аграрному коледжі Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.20
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання, 50 осіб заочної форми навчання в Березоворудському аграрному коледжі Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.21
Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання, 50 осіб заочної форми навчання в Березоворудському аграрному коледжі Полтавської державної аграрної академії
відсутній
9.22
Про затвердження навчального плану для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної форми навчання Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.23
Про затвердження навчального плану для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної форми навчання Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.24
Про затвердження навчального плану для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної форми навчання Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
9.25

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Пономаренку Сергію Володимировичу, старшому викладачу кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування та призначення  науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Горба Олега Олександровича, професора кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент

Витяг з протоколу

 № 22 від 04 квітня 2017 року

№ 288

від 10.04.2017 р.

9.26

Про зміну наукової спеціальності, теми дисертаційної роботи Пономаренку Сергію Володимировичу, старшому викладачу кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування та викладення її в наступній редакції: «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне зонування території Полтавської області» зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).

Науковий керівник - Горб О.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент

Витяг з протоколу

 № 22 від 04 квітня 2017 року

№ 288

від 10.04.2017 р.