04 липня 2017 року, протокол № 35

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 35 від 04 липня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск магістрів ветеринарної медицини зі спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина» денної форми навчання.
Доповідає Кулинич С.М., декан факультету ветеринарної медицини, професор.
№ 638-ст
від 30 червня
2017 року