06 грудня 2016 року, протокол № 8

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,протокол № 8 від 06 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантну посаду декана факультету:
­ інженерно-технологічного факультету – Дуднікова Ігоря Анатолійовича, кандидата технічних наук, доцента;
­ Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 802-к від 06 грудня 2016 року
2.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:                        
­ розведення і генетики сільськогосподарських тварин – Васильєвої Ольги Олександрівни, кандидата сільськогосподарських наук, доцента;
№ 806-к від 06 грудня 2016 року
­ менеджменту – Дорофєєва Олександра Вікторовича, кандидата економічних наук, доцента;
№ 810-к від 06 грудня 2016 року
­ бухгалтерського обліку – Єрмолаєвої Марини Валентинівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 803-к від 06 грудня 2016 року
­ ремонту машин і технології конструкційних матеріалів – Лапенка Григорія Олександровича, кандидата технічних наук, доцента;
№ 805-к від 06 грудня 2016 року
­ землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова – Поспєлова Сергія Вікторовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента;
№ 804-к від 06 грудня 2016 року
­ публічного управління та адміністрування – Сердюк Ольги Іванівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 808-к від 06 грудня 2016 року
­ технології виробництва продукції тваринництва – Усенко Світлани Олексіївни, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника;
№ 807-к від 06 грудня 2016 року
­ терапії – Шатохіна Павла Прохоровича, кандидата ветеринарних наук, доцента.
­ Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 809-к від 06 грудня 2016 року
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­ економічної теорії та економічних досліджень – Дорошенка Андрія Петровича, кандидата економічних наук, доцента;
№ 814-к від 06 грудня 2016 року
­ економіки підприємства – Дядик Тетяни Василівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 813-к від 06 грудня 2016 року
­ анатомії та фізіології тварин – Киричко Олени Борисівни, кандидата ветеринарних наук, доцента;
№ 811-к від 06 грудня 2016 року.
­ землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова – Ласло Оксани  Олександрівни, кандидата сільськогосподарських наук, доцента;
№ 815-к від 06 грудня 2016 року
­ підприємництва і права – Сьомича Миколи Івановича, кандидата наук з державного управління, доцента;
№ 816-к від 06 грудня 2016 року
­ патологічної анатомії та інфекційної патології – Тітаренко Олени Вікторівни, кандидата ветеринарних наук, доцента.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 812-к від 06 грудня 2016 року
4.
Звіт про результати діяльності факультету ветеринарної медицини за 2011-2016 роки.
Доповідає Передера С.Б., доцент, декан факультету ветеринарної медицини.
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
5.
Про забезпечення інформаційно-інноваційних технологій освіти Полтавської державної аграрної академії в 2016 році
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи             
відсутній
6.
Звіт про результати діяльності факультету підготовки іноземних громадян за 2015-2016 навчальний рік
Доповідає  Токуєва Н.В., в.о. декана факультету підготовки іноземних громадян.
Готує Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.
Різне.
7.1.
Про присвоєння звання почесного професора Полтавської державної агарної академії Цьові Андрію Олексійовичу, директору сільськогосподарського приватного підприємства «Нива» Шишацького району Полтавської області.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.2.
Про затвердження до друку рукопису монографії «Кон’юнктивіти у великої рогатої худоби», обсягом 111 с.
Автори: Мельничук Віталій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії паразитології, асистент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної агарної академії;
доктор ветеринарних наук, доцент Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.3
Про затвердження до друку рукопису монографії «Селянсько-козацьке (фермерське) господарство Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини XIX – початку XX ст.», обсягом 241 стр.
Автор: доктор історичних наук, професор Якименко Микола Андрійович, професор кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.4.
Про затвердження до друку рукопису монографії «Методологія оптимального за вартісними та часовими витратами планування експерименту», обсягом 216 с.
Автори: доктор технічних наук, професор Кошевой Микола Дмитрович, завідувач, професор кафедри авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
доктор технічних наук, доцент Костенко Олена Михайлівна, професор кафедри безпеки життєдіяльності Полтавської державної агарної академії;
кандидат технічних наук, доцент Доценко Наталія Володимирівна, доцент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
кандидат технічних наук Павлик Ганна Володимирівна, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.5.
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Енергетичні культури», обсягом 110 с.
Автор: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кулик Максим Іванович, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.6.
Про затвердження до друку матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» від 25 листопада 2016 року, м. Полтава. Обсяг 218 с.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.7.
Про затвердження до друку матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин» від 24-25 листопада 2016 року, м. Полтава. Обсяг 120 с.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.8
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Лабораторний практикум з фізичної і колоїдної хімії», обсягом 190 с.
Автори: кандидат хімічних наук, доцент Короткова Ірина Валентинівна, доцент кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної агарної академії;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Маренич Микола Миколайович, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.9.
Про затвердження голів державних кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Хомутецькому ветеринарно-зоотехнічному технікумі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.10.
Про затвердження голів державних кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Хорольському агропромисловому коледжі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.11
Про розгляд та затвердження Положення про електронну бібліотеку Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 197 від  08 грудня 2016 року
7.12.
Про затвердження до друку рукопису підручника «Основи творення машин», обсягом 350 с.
Автори: доктор технічних наук, професор Горик Олексій Володимирович, завідувач, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;
кандидат технічних наук Бучинський Мирослав Яремович, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, головний механік закритого акціонерного товариства «Пласт»;
кандидат технічних наук, доцент Чернявський Андрій Миколайович;
кандидат технічних наук, доцент Яхін Сергій Валерійович, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.13.
Про затвердження до друку рукопису монографії «Механіка композитних брусів», обсягом 260 с.
Автори: кандидат технічних наук Ковальчук Станіслав Богданович, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;
доктор технічних наук, професор Горик Олексій Володимирович, завідувач, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.14.
Про затвердження голів державних кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Березоворудському технікумі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.15.
Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 4 за 2016 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  200 від 12 грудня 2016 року
7.16.
Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 200 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.17
Про продовження терміну роботи та укладення контракту на п’ять років доктору сільськогосподарських наук, професору Писаренку Павлу Вікторовичу на посаді першого проректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор академії
№ 827-к від 08 грудня 2016 року
7.18.
Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 50 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.19.
Про затвердження освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
 
7.20.
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форми навчання.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
7.21.
Про затвердження до друку збірника матеріалів третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених на тему «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики» від 1 грудня 2016 року, м. Полтава. Обсяг 166 стр.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.22.
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 10 осіб, у тому числі, Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» та  Навчального плану здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
ДоповідаєПисаренко П.В. – перший проректор, професор
 
№ 199 від 12 грудня 2016 року
7.23.
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 10 осіб, у тому числі, Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» та  Навчального плану здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 075 «Маркетинг».
ДоповідаєПисаренко П.В. – перший проректор, професор
 
№ 199 від 12 грудня 2016 року
7.24
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 75 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року відсутній
7.25
Про затвердження освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року відсутній
7.26
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання, терміном – 4 роки.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року відсутній
7.27
Про розгляд та затвердження звіту докторанта денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Матвійчука Богдана Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за перший рік навчання в докторантурі за темою докторської дисертації «Агроекологічні засади ефективного використання природно-ресурсного потенціалу Полісся з метою ведення органічного виробництва» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).
Науковий керівник – Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова, перший проректор Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року відсутній
7.28
Про створення структурного підрозділу «Науково-дослідна частина» у підпорядкуванні проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року № 211 від 30 грудня 2016 року
7.29
Про внесення змін до структури управління Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року № 211 від 30 грудня 2016 року
7.30

Про зміну теми кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри економіки підприємства Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад та затвердження її у наступній редакції: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник – Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
Витяг з протоколу № 8 від 06 грудня 2016 року відсутній