13 червня 2017 року, протокол № 27

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 27 від 13 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск бакалаврів з обліку і аудиту напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» заочної форми навчання; бакалаврів з фінансів і кредиту напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» заочної форми навчання.
Доповідає Безкровний О.В., заступник декана факультету обліку та фінансів, доцент.

№ 543-ст

від 13 червня

2017 року


№ 542-ст

від 13 червня

2017 року