13 грудня 2016 року, протокол № 10

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 10 від 13 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.     
Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.0305080 – «Фінанси і кредит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочному навчанню, доцент.
№ 1407-cт від 13 грудня 2016 року
 
2.     
Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.0305090 – «Облік і аудит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочному навчанню, доцент.
№ 1408-cт від 09 грудня 2016 року