14 червня 2017 року, протокол № 28

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 28 від 14 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск магістрів з фінансів і кредиту напряму підготовки 8.03050801 – «Фінанси і кредит» заочної форми навчання.
Доповідає Капаєва Л.М., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочному навчанню, доцент.
№ 547-ст
 від 14 червня
 2017 року