14 грудня 2016 року, протокол № 11

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 11 від 14 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.     
Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».
Доповідає Канівець О.В., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
№ 1410-cт від 14 грудня 2016 року