15 грудня 2016 року, протокол № 12

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 12 від 15 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.     
Про розгляд та затвердження Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2017 році.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
№ 201 від
15 грудня 2016 року
2.
Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 6.090101 – «Агрономія».
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент.
№ 1414-cт від 15 грудня 2016 року