16 грудня 2016 року, протокол № 13

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 13 від 16 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.     
Про урочистий випуск спеціалістів з економіки підприємства, заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності).
Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.
№ 1423-cт від 15 грудня 2016 року