18 листопада 2016 року, протокол № 6

 

Питання порядку денного засідання вченої ради академії, протокол № 6 від 18 листопада 2016 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії (№, дата)

1.     

Про урочистий випуск здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання зі спеціальності 8.10010201 – «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств».Доповідає Канівець О.В., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.

Витяг з протоколу № 6 від 18 листопада 2016 року

№ 1266-cт від 18 листопада 2016 року