20 червня 2017 року, протокол № 29

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 29 від 20 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання; спеціалістів з обліку і оподаткування спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання.
Доповідає Безкровний О.В., заступник декана факультету обліку та фінансів по денній формі навчання, доцент.
№ 581-ст
від 20 червня
2017 року
№ 582-ст
від 20 червня
2017 року