21 червня 2017 року, протокол № 30

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 30 від 21 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів інженерів-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» заочної форми навчання.
Доповідає Ульянко С.О., доцент, завідувач кафедри годівлі і зоогігієни сільськогосподарських тварин.
№ 590-ст
від 21 червня
2017 року
2.
Про урочистий випуск спеціалістів з агроінженерії спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання.
Доповідає Біловод О.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
№ 589-ст
від 21 червня
2017 року