22 листопада 2016 року, протокол № 5

  
 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 5 від 22 листопада 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів кафедр:
­ загальної та біологічної хімії – Крикунової Валентини Юхимівни, кандидата хімічних наук, доцента;
№ 764-к від 22 листопада 2016 року
­ терапії – Кулинича Сергія Миколайовича, доктора ветеринарних наук, професора;
№ 761-к від 22 листопада 2016. року
­ організації обліку та аудиту – Левченко Зої Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 763-к від 22 листопада 2016 року
2.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:          
­ землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова – Опари Миколи Миколайовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента;
№ 765-к к від 22 листопада 2016 року
­ публічного управління та адміністрування – Писаренка В’ячеслава Петровича, доктора наук з державного управління, доцента;
№ 766-к к від 22 листопада 2016. року
­ економічної теорії та економічних досліджень – Тютюнника Юрія Михайловича, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 762-к к від 22 листопада 2016 року
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­ машини та обладнання агропромислового виробництва – Запорожця Миколи Івановича, кандидата технічних наук, доцента;
№ 767-к к від 22 листопада 2016 року
­ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи – Клименка Олександра Сергійовича, кандидата ветеринарних наук, доцента;
№ 769-к від 22 листопада 2016 року
­ фінансів і кредиту – Мисник Тетяни Григорівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 768-к від 22 листопада 2016 року
­ землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова – Шокало Наталії Сергіївни, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 770-к від 22 листопада 2016 року
4.
Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року.
Правові засади організації освітнього процесу та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
Доповідає Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Коляденко З.І., керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
№ 182 від 22 листопада 2016 року
5.
Звіт про результати діяльності інженерно-технологічного факультету за 2011-2016 навчальний рік.
Доповідає Дудніков І.А., професор, декан інженерно-технологічного факультету
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
6.
Звіт про забезпечення належних умов праці, дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки в Полтавській державній аграрній академії за 2016 рік.
Доповідає Гаркуль В.В., начальник відділу з охорони праці
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
7.
Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2016 році, затверджених 25 листопада 2015 року.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.
Різне.
 
 
8.1.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Маренич М.М, доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.2.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Передера С.Б., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.3.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Галич О.А., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.4.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Дудніков І.А., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.5.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Дорогань-Писаренко Л.О., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.6.
Про розгляд та затвердження Звіту про роботу вченої ради факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Поліщук А.А., професор, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.7.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Маренич М.М, доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.8.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Передера С.Б., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.9.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Галич О.А., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.10.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Дудніков І.А., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.11.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Дорогань-Писаренко Л.О., доцент, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.12.
Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Поліщук А.А., професор, голова вченої ради факультету
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.13.
Про розгляд та затвердження Плану проведення наукових заходів Полтавською державною аграрною академією на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.14
Про розгляд та затвердження змін до Положення про наукову школу Полтавської державної аграрної академії, затвердженого ректором академії, професором Аранчій В.І. 12 січня 2012 року.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.15.
Про розгляд та затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 183 від 24 листопада 2016 року
8.16.
Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 200 осіб.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
8.17.
Про відрахування з аспірантури аспіранта першого року денної форми навчання спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин, кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин Гонтаря Віталія Васильовича у зв’язку із невиконанням індивідуального плану навчання в аспірантурі.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Войтенко Світлана Леонідівна, завідувач, професор кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1300-ст  від 22 листопада 2016 року
8.18.
Про відрахування з аспірантури аспіранта першого року денної форми навчання спеціальності 16.00.11 – паразитологія, кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Гришка Антона Олександровича у зв’язку із невиконанням індивідуального плану навчання в аспірантурі.
Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Клименко Олександр Сергійович, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1300-ст  від 22 листопада 2016 року
8.19.
Про затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.20.
Про затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Коледжі управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.21.
Про затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» в Лохвицькому технологічному технікумі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.22.
Про затвердження до друку збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні» від 17-18 листопада 2016 року, м. Полтава. Обсяг 286 стр.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.23.
Про надання рекомендації до висунення науково-практичної роботи «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби» (автори Бусол В.О., Мандигра М.С., Бащенко М.І., Достоєвський П.П., Горбатенко С.К., Коваленко Л.В., Ярчук Б.М., Шваюн І.В.), представлену Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.24.
Про затвердження до друку рукопису монографії «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій», обсягом 230 стр.
Автори: доктор сільськогосподарських наук Писаренко Павло Вікторович, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова, перший проректор;
кандидат економічних наук Чайка Тетяна Олександрівна, доцент кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова;
кандидат сільськогосподарських наук Ласло Оксана Олександрівна, доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.25.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Ничипоруку Дмитру Володимировичу у наступній редакції: «Управління економічною стійкістю переробних підприємств в умовах глобалізації» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.26.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Корнієнку Богдану Сергійовичу у наступній редакції: «Управління просуванням продукції на засадах модернізації» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Сазонова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.27.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Кобченку Михайлу Юрійовичу у наступній редакції: «Ефективне землекористування, як основа управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.28.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Аксюку Ярославу Анатолійовичу у наступній редакції: «Управління системою маркетингу аграрних підприємств в контексті глобалізації» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.29.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Большаковій Євгенії Леонідівні у наступній редакції: «Забезпечення сталого економічного розвитку підприємств на основі реалізації концепції модернізації (на прикладі переробних підприємств України)» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Дорофєєв Олександр Вікторович, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.30.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри менеджменту Рою Олександру Вікторовичу у наступній редакції: «Розвиток логістики сільськогосподарських підприємств на ринку зерна» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Дорофєєв Олександр Вікторович, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.31.
Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри економіки підприємства Тарану Ярославу Олександровичу у наступній редакції: «Розвиток та ефективність земельних відносин сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 051 «Економіка».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Макаренко Петро Миколайович, член-кореспондент НААН України,  завідувач, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.32
Про зміну назви теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства та агрохімії імені В.І. Сазанова Чугуївець Наталії Михайлівні з теми: «Агроекологічне обґрунтування методів визначення електро-фізичних властивостей насіння сільськогосподарських культур» із спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) на тему в наступній редакції: «Агроекологічне обґрунтування використання пробіотичних препаратів на посівах картоплі» із спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) ) у зв’язку зі зміною напряму дослідження.
Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Самойлік Марина Сергіївна, доцент кафедри землеробства та агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
8.33
Про розгляд та затвердження Положення про відділ моніторингу та забезпечення якості освіти в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 183 від 24 листопада 2016 року