23 червня 2017 року, протокол № 31

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 31 від 23 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів інженерів-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання.
Доповідає Ульянко С.О., доцент, завідувач кафедри годівлі і зоогігієни сільськогосподарських тварин.
№ 607-ст
від 23 червня
2017 року
2.
Про надання рекомендацій до вступу в аспірантуру спеціалістів інженерів-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання.
Доповідає Поліщук А.А, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, професор
відсутній