23 грудня 2016 року, протокол № 15

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 15 від 23 грудня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів з обліку і аудиту, заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів, доцент.
№ 1446-cт від 23 грудня 2016 року
2.
Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2017 році, затверджених та введених в дію наказом ректора академії № 201 від 15 грудня 2016 року.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії академії.
№ від 30 грудня 2016 року