23 лютого 2017 року, протокол № 19

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 19 від 23 лютого 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів-агрономів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.09010101 – «Агрономія»; магістрів-агрономів заочної форми навчання зі спеціальності 8.09010101 – «Агрономія».
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент.
№ 141-ст
від 23 лютого 2017 р.
№ 141-ст
від 23 лютого 2017 р.
№ 142-ст
від 23 лютого 2017 р.
2.
Про урочистий випуск магістрів з насінництва та насіннєзнавства денної форми навчання зі спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство».
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент.
№ 140-ст
від 23 лютого 2017 р.
3.
Про урочистий випуск магістрів з прикладної екології денної форми навчання зі спеціальності 8.04010602 – «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент.
№ 139-ст
від 23 лютого 2017 р.