25 квітня 2017 року, протокол № 24

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 24 від 25 квітня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­ машиновикористання і виробничого навчання – Велит Ірини Анатоліївни, кандидата технічних наук, доцента;
наказ № 344-к
від 25 квітня
2017 р.
­ екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування (0,5 ст.) – Калініченка Володимира Миколайовича, кандидат сільськогосподарських наук, доцента;
наказ № 345-к
від 25 квітня
2017 р.
­ організації обліку та аудиту (0,75 ст.) – Мац Тетяни Павлівни, кандидата економічних наук, доцента;
наказ № 348-к
від 25 квітня
2017 р.
­ хірургії та акушерства – Панасової Тетяни Георгіївни, кандидата ветеринарних наук, доцента;
наказ № 346-к
від 25 квітня
2017 р.
­ бухгалтерського обліку (0,5 ст.) – Скиданенка Юрія Дмитровича,   кандидата філологічних наук, доцента;
наказ № 349-к
від 25 квітня
2017 р.
­ публічного управління та адміністрування – Шупти Ірини Миколаївни, кандидата педагогічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 347-к
від 25 квітня
2017 р.
2.
Звіт про результати користування послугами бібліотеки викладачами та студентами академії за 2016 рік.
Доповідає Снітко Л.О., директор бібліотеки
відсутній
 3.
Звіт про результати діяльності редакційно-видавничого відділу за 2016 рік.
Доповідає Невідничий О.С., начальник редакційно-видавничого відділу
Готує Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
відсутній
4.
Про затвердження освітньо-професійних програм бакалаврського і магістерського рівнів та освітньо-наукових програм освітньо-наукового рівня за спеціальностями для провадження освітньої діяльності в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
наказ № 94 
від 26 квітня
2017 р.
5.
Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2017 році.
Доповідає Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
наказ № 88
від 26 квітня
2017 р.
6.
Різне.
 
 
6.1.
Про надання рекомендацій проектам наукових досліджень і розробок для їх участі у першому етапі конкурсного відбору проектів в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах», виконання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідає Горб О.О, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент
№ 93
від 26 квітня.
2017 р.
6.2.
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» із ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 особи.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
6.3.
Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, ступеню вищої освіти «магістр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» із 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
6.4.
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, ступеню вищої освіти «магістр» денної форми навчання галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» терміном навчання 5 роки 10 місяців із 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
6.5.
Про передачу до «Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан сортів сільськогосподарських культур селекції Полтавської державної аграрної академії для проходження державного  сортовипробування.
Доповідає Тищенко В.М., професор, керівник Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва
відсутній
6.6.
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Фінансовий менеджмент у банку» для здобувачів вищої освіти, обсягом 200 стор.
Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту, ректор Полтавської державної аграрної академії;
Глущенко Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
6.7.
Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуску  № 1-2 за 2017 рік.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 132
від 24 травня.
2017 р.
6.8.
Про надання рекомендацій здобувачам вищої освіти Полтавської державної аграрної академії для призначення іменної стипендії міського голови на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 378-ст
від 12 травня.
2017 р.
6.9.
Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи аспіранту денної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Рожкову Олександру Вікторовичу за темою кандидатської дисертації «Підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
№ 378-ст
від 12 травня.
2017 р.