27 червня 2017 року, протокол № 32

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 32 від 27 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Звіт про роботу науково-методичної ради Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік та завдання і перспективи на наступний 2017-2018 навчальний рік
Доповідає – Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
2.
Про затвердження графіків навчального процесу в Полтавській державній аграрній академії на 2017-2018 навчальний рік для здобувачів вищої освіти і слухачів денної, заочної форм навчання.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу

№ 190

від 28 серпня

2017 р.

3.
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників академії на 2017-2018 навчальний рік.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу

№ 191

від 28 серпня

2017 р.
4.
Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників академії в 2017-2018 навчальному році.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
відсутній
5.
Про затвердження голів екзаменаційних комісій на 2017-2018 навчальний рік в розрізі спеціальностей і рівнів вищої освіти.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
№ 162
від 29 червня
2017 р.
6.
Звіт про діяльність відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік.
Доповідає – Петренко Н.В., керівник відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників академії
відсутній
7.
Різне.
 
 
7.1.
Про розгляд та затвердження Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками Полтавської державної аграрної академії.
 Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
№ 164
від 03 липня
2017 р.
7.2.
Про створення інформаційно-консультаційного центру міжнародного методичного забезпечення Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи

№ 196

від 30 серпня

2017 р.
7.3.
Про надання рекомендації роботі науковців Подільського державного аграрно-технічного університету на тему: «Інтеграційно-наскрізний освітній простір як основа формування фахової компетентності майбутніх інженерів» на здобуття Державної премії України в галузі освіти (номінації «Вища освіта»).
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.4.
Про розгляд та затвердження Положення про гранти Полтавської державної аграрної академії для науково-педагогічних працівників та аспірантів, залучених до роботи в наукових проектах з прикладних наукових досліджень за кафедральними тематиками.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 164
від 03 липня
2017 р.
7.5.
Про розгляд та затвердження до друку рукопису монографії «Гломерулонефрит у домашніх котів», обсягом 110 стр.
Автор: Дмитренко Надія Іванівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.6
Про розгляд та затвердження до друку рукопису навчального посібника «Податкові відносини суб’єктів підприємництва: управління та адміністрування», обсягом 473 стр.
Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту, ректор Полтавської державної аграрної академії;
Чумак Валентина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Безкровний Олександр Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Мисник Тетяна Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Дорошенко Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.7.
Про розгляд та затвердження до друку рукопису навчального посібника «Фітоенергетичні культури», обсягом 110 стр.
Автори: Кулик Максим Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії;
Калініченко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії;
Галицька Марина Анатоліївна, аспірант кафедри землеробства та агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;
Яснолоб Ілона Олександрівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.8.
Про розгляд та затвердження до друку рукопису колективної монографії «Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики», за загальною редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, обсягом 458 стр.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.9.

Про зміну теми дисертаційної роботи аспіранту денної форми навчання кафедри менеджменту Оке Опеолува Адедеджі та викладення її у наступній редакції: «Управління стійким розвитком переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
7.10.
Про зміну наукового керівника у зв’язку зі зміною напряму дослідження здобувачу наукового ступеня доктора філософії кафедри селекції, насінництва та генетики Єщенко Вікторії Миколаївні та зміну назви теми кандидатської дисертації, затвердження її у наступній редакції: «Агробіологічне обґрунтування формування високопродуктивних агроценозів пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження» зі спеціальності 201 «Агрономія».
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 623-ст
від 29 червня
2017 р.
7.11.
Про надання дозволу на перерву в навчанні аспіранту заочної форми навчання кафедри бухгалтерського обліку Сіукаєвій Яні Олегівні, яка працює над темою дисертаційного дослідження: «Формування доходів та управління витратами підприємств в умовах економічної кризи» зі спеціальності  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), у зв’язку із народженням дитини з 01 липня 2017 року по 01 липня 2018 року.
Науковий керівник – Канцедал Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 624-ст
від 29 червня
2017 р.
7.12.
Про реорганізацію кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології факультету ветеринарної медицини та створення на її базі кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки .
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
 № 156
від 27 червня
2017 р.
7.13.
Про зміну назви кафедри анатомії та фізіології тварин факультету ветеринарної медицини та затвердження її назви:  «Кафедра нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин» у зв’язку з переведенням дисципліни патологічна анатомії та патологічна фізіологія на кафедру анатомії та фізіології тварин.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
 № 157
від 27 червня
2017 р.
7.14.
Про реорганізацію кафедри вищої математики, логіки та фізики інженерно-технологічного факультету шляхом приєднання до кафедри загальнотехнічних дисциплін у зв’язку із відкриттям нової спеціальності  133 «Галузеве машинобудування».
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 160
від 27 червня
2017 р.
7.15.
Про зміну назви кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів інженерно-технологічного факультету та затвердження її назви:   «Кафедра технології та засоби механізації аграрного виробництва» у зв’язку із відкриттям нової спеціальності  133 «Галузеве машинобудування».
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
 №158
від 27 червня
2017 р.
7.16.
Про зміну назви кафедри машиновикористання та виробничого навчання інженерно-технологічного факультету та затвердження її назви: «Кафедра експлуатації машин та обладнання» у зв’язку із відкриттям нової спеціальності  133 «Галузеве машинобудування».
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 159
від 27 червня
2017 р.
7.17.
Про реорганізацію кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва інженерно-технологічного факультету шляхом поділу та створення на її базі двох кафедр: «Кафедри галузеве машинобудування» та «Кафедри технології та засоби переробки сільськогосподарської продукції» у зв’язку із відкриттям нової спеціальності  133 «Галузеве машинобудування».
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 161
від 27 червня
2017 р.
7.18.
Про переведення проректора з науково-педагогічної роботи, професора  Костенко Олени Михайлівни на посаду проректора з науково-педагогічної роботи за контрактом із 29 червня 2017 року на 5 років.
Доповідає – Аранчій В.І., ректор академії, професор
№ 464-к
від 27 червня
2017 р.
7.19.
Про внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
№ 164
від 03 липня
2017 р.
7.20

Про відрахування аспіранта заочної форми навчання кафедри анатомії та фізіології тварин Сметанка Віталія Вікторовича, як такого, що не подав звіт про наукову роботу за друге півріччя 2016-2017 навчального року та втратив зв'язок із науковим керівником професором Бердником Василем Петровичем, доктором ветеринарних наук, завідувачем, професором кафедри анатомії та фізіології тварин Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи

№ 672-ст
від 04 липня
2017 р.
7.21

Про відрахування аспіранта заочної форми навчання кафедри анатомії та фізіології тварин Клименка Валентина Михайловича, як такого, що не подав звіт про наукову роботу за друге півріччя 2016-2017 навчального року та втратив зв'язок із науковим керівником професором Бердником Василем Петровичем, доктором ветеринарних наук, завідувачем, професором кафедри анатомії та фізіології тварин Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 672-ст
від 04 липня
2017 р.

7.22.

Про зміну теми дисертаційної роботи Тимченко Оксани Василівни, заступника завідувача бактеріологічним відділом Одеського філіалу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, здобувача кафедри анатомії та фізіології тварин ПДАА і викладення її у наступній редакції: «Біологічні властивості Salmonella spp., Citrobacter spp i Staphylococcus aureus як збудників токсикоінфекцій та токсикозів» зі спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Бердник Василь Петрович, завідувач, професор кафедри анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи

Витяг з протоколу

 № 32 від 27 червня 2017 року

відсутній

7.23.

Про створення лабораторії збиральних та посівних машин на кафедрі «Галузеве машинобудування».

Доповідає – Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент

Витяг з протоколу

 № 32 від 27 червня 2017 року

№ 197

від 30 серпня

2017 року

7.24

Про призначення комісії для розгляду висновку вченої ради факультету економіки та менеджменту щодо вступника до очної докторантури Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю 051 Економіка, кандидата економічних наук, доцента Устік Тетяни Володимирівни, завідувача, доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського національного аграрного університету.

Доповідає – Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент

Витяг з протоколу

 № 32 від 27 червня 2017 року

відсутній