28 серпня 2017 року, протокол № 38

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 38 від 28 серпня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Звіт про роботу вченої ради академії за 2012-2017 навчальні роки у зв’язку із закінченням повноважень попереднього складу ради.
Доповідає – Аранчій В.І., ректор, професор, голова вченої ради академії
№ 192
від 29 серпня
2017 року
2.
Звіт про роботу вченої ради академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент, заступник голови вченої ради академії.
№ 192
від 29 серпня
2017 року
3.
Звіт про роботу вченої ради факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Маренич М.М., декан факультету, доцент, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
4.
Звіт про роботу вченої ради факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Кулинич С.М., декан факультету, професор, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
5.
Звіт про роботу вченої ради факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Поліщук А.А., декан факультету, професор, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
6.
Звіт про роботу вченої ради інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Дудніков І.А., декан факультету, доцент, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
7.
Звіт про роботу вченої ради факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Галич О.А., декан факультету, доцент, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
8.
Звіт про роботу вченої ради факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає – Дорогань-Писаренко Л.О., декан факультету, доцент, голова вченої ради факультету
№ 192
від 29 серпня
2017 року
9.
Про результати проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в 2017 році, згідно наказів ректора академії № 168 від 05 липня 2017 р. та № 172 від 11 липня 2017 р.
Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор
відсутній

10.

Різне

 

 

10.1.

Про рекомендацію на зарахування до очної  докторантури за державним замовленням  для здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю 051 Економіка кандидата економічних наук, доцента Устік Тетяни Володимирівни, завідувача, доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського національного аграрного університету; про призначення наукового консультанта та затвердження теми докторської дисертації.

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

№ 884-ст

від 31 серпня

2017 року

10.2

Про надання рекомендацій для призначення  іменної стипендії Міського голови.

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

відсутній

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

10.3

Про надання рекомендації для призначення стипендії Президента України аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України на 2017-2018 навчальний рік.

 Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

відсутній

10.4

Про затвердження Порядку обрання голови вченої ради Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

№ 201

від 15 вересня

2017 року

10.5

Про ліквідацію лабораторії збиральних та посівних машин, яка функціонувала при кафедрі технології та обладнання переробних і харчових виробництв на громадських засадах.

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

№ 197

від 30 серпня

2017 року

10.6

Про створення лабораторії збиральних та посівних машин на кафедрі «Галузеве машинобудування».

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор

Витяг з протоколу

 № 38 від 28 серпня 2017 року

№ 197

від 30 серпня

2017 року
10.7

Про зміну назви теми кандидатської дисертації Лотишу Ігорю Ігоровичу, аспіранту кафедри рослинництва та викладення її в наступній редакції «Формування сортової врожайності сої залежно від елементів технології вирощування в умовах лівобережного Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає  – Писаренко П.В., перший проректор,  професор
Витяг з протоколу
 № 38 від 28 серпня 2017 року
відсутній