29 червня 2017 року, протокол № 33

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 33 від 29 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск бакалаврів з фінансів і кредиту напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання; бакалаврів з обліку і аудиту напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання.
Доповідає Безкровний О.В., заступник декана факультету обліку та фінансів по денній формі навчання, доцент.
№ 633-ст
від 29 червня
2017 року
№ 634-ст
від 29 червня
2017 року
2.
Про урочистий випуск спеціалістів агрономів зі спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання.
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агро технологій та екології, доцент.
№ 629-ст
від 29 червня
2017 року
№ 632-ст
від 29 червня
2017 року
3.
Про урочистий випуск бакалаврів з агрономії напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної форми навчання; бакалаврів екологів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» денної форми навчання.
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент.
№ 630-ст
від 29 червня
2017 року
№ 631-ст
від 29 червня
2017 року