29 травня 2017 року, протокол № 25

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 25 від 29 травня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантну посаду завідувача кафедри   рослинництва – Пипка Олександра Сергійовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 415-к
від 29 травня
2017 р.
2.
Обрання за конкурсом на вакантну посаду професора кафедри загальної та біологічної хімії – Короткової Ірини Валентинівни, кандидата хімічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 416-к
від 29 травня
2017 р.
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
-          фінансів і кредиту – Глущенко Юлії Анатоліївни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 420-к
від 29 травня
2017 р.
-          маркетингу – Даниленко Вікторії Іванівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 424-к
від 29 травня
2017 р.
-          економіки підприємства – Калініченка Олександра Володимировича, кандидата економічних наук, доцента;
№ 419-к
від 29 травня
2017 р.
-          організації обліку та аудиту (0,75 ст.) – Красоти Олени Григорівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 421-к
від 29 травня
2017 р..
-          паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи – Кручиненка Олега Вікторовича, кандидата ветеринарних наук, доцента;
№ 417-к
від 29 травня
2017 р.
-          іноземних мов та українознавства – Люльки Вікторії Миколаївни, кандидата філологічних наук, доцента;
№ 418-к
від 29 травня
2017 р.
-          хірургії та акушерства – Передери Романа Вікторовича, кандидата ветеринарних наук, доцента;
№ 425-к 
від 30 травня
2017 р.
-          загальної та біологічної хімії (0,55 ст.) – Плаксієнко Ірини Леонідівни, кандидата хімічних наук, доцента;
№ 422-к від від 29 травня
2017 р.
-          організації обліку та аудиту (0,75 ст.) – Ходаківської Лілії Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 423-к
 від 29 травня
2017 р.
4.
Представлення до присвоєння вченого звання доцента Бублик Оксани Олександрівни кандидата ветеринарних наук,  доцента кафедри анатомії та фізіології тварин.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
5.
Про результати проведення викладацької та студентської науково-практичних конференцій за підсумками наукової діяльності академії в 2015-2016 навчальному році.
Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
відсутній
6.
Про затвердження навчальних планів для набору здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії в 2017-2018 навчальному році.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
наказ № 138
від 01 червня
2017 р.
7.
Різне.
 
 
7.1.
Про впровадження вимог порядку призначення і виплат стипендій здобувачам вищої освіти.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
наказ № 501-ст
від 06 червня
2017 р.
7.2.
Про розгляд та затвердження Положення про видачу диплома із відзнакою Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.
7.3.
Про розгляд та затвердження Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.
7.4.
Про розгляд та затвердження Положення про підготовчі курси для вступників на базі Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.
7.5.
Про розгляд та затвердження Положення про проведення в Полтавській державній аграрній академії атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.
7.6.
Про розгляд та затвердження до друку  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин» від 18-19 травня 2017 року, м. Полтава, 93 стр.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
7.7.
Про зміну наукового керівника у зв’язку зі зміною напряму дослідження аспіранту денної форми навчання кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин Невідничому Олегу Станіславовичу та зміну назви теми кандидатської дисертації, затвердження її у наступній редакції: «Розроблення способів підвищення репродуктивної здатності кнурів» зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 464-ст
від 29 травня
2017 р.
7.8
Про розгляд та затвердження Положення про порядок виборів до складу вченої ради Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.
7.9
Про розгляд та затвердження Положення про Конференцію трудового колективу
Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
наказ № 137
від 29 травня
2017 р.