30 червня 2017 року, протокол № 34

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 34 від 30 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання; спеціалістів з обліку і оподаткування спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання.
Доповідає Канцедал Н.А., заступник декана факультету обліку та фінансів по денній формі навчання, доцент.
№ 651-ст
від 30 червня
2017 року
№ 652-ст
від 30 червня
2017 року
2.
Про урочистий випуск спеціалістів з агроінженерії спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання.
Доповідає Біловод О.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
№ 622-ст
від 30 червня
2017 року
3.
Про урочистий випуск бакалаврів інженерів-дослідників денної форми навчання з напряму підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств».
Доповідає Біловод О.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
№ 635-ст
від 30 червня
2017 року
4.
Про урочистий випуск бакалаврів-молодших лікарів ветеринарної медицини за напрямом підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина».
Доповідає Кулинич С.М., декан факультету ветеринарної медицини, професор.
№ 637-ст
від 30 червня
2017 року
5.
Про урочистий випуск бакалаврів технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання.
Доповідає Поліщук А.А., професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
№ 639-ст
від 30 червня
2017 року
6.
Про урочистий випуск бакалаврів економістів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання.
Доповідає Галич О.А., доцент, декан факультету економіки та менеджменту.
№ 641-ст, № 642-ст
від 30 червня
2017 року
№ 648-ст
від 30 червня
2017 року
7.
Про урочистий випуск спеціалістів зі спеціальності 051 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.
Доповідає Галич О.А., доцент, декан факультету економіки та менеджменту.
№ 644-ст
від 30 червня
2017 року
№ 650-ст
від 30 червня
2017 року
8.
Про урочистий випуск спеціалістів зі спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання.
Доповідає Галич О.А., доцент, декан факультету економіки та менеджменту.
№ 643-ст
від 30 червня
2017 року
№ 649-ст
від 30 червня
2017 року
9.
Про урочистий випуск бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання; спеціалістів зі спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання.
Доповідає Галич О.А., доцент, декан факультету економіки та менеджменту.
№ 645-ст, № 646-ст
від 30 червня
2017 року
№ 647-ст
від 30 червня
2017 року