30 січня 2017 року, протокол № 16

п/п
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 16 від 30 cічня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Про надання рекомендацій для призначення іменних академічних стипендій студентам-відмінникам денної форми навчання Полтавської державної аграрної академії на II семестр 2016-2017 навчального року.
Доповідає: Писаренко П.В. – професор, перший проректор

№ 363-ст від

11 травня 2017 р.

№ 364-ст від

11 травня 2017 р.

№ 564-ст  від

15 червня 2017 р.

2.      Різне.
2.1
Про розгляд та затвердження Порядку підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Полтавській державній аграрній академії та форми бланку академічної довідки.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 22 від
01 лютого 2017 р.
2.2
Про розгляд та затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» в Хорольському агропромисловому коледжі Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
відсутній
2.3
Про впровадження вимог нового порядку призначення і виплат стипендій здобувачам вищої освіти.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 39 від
16 лютого 2017 р.
 
№ 63-ст від 
30 січня 2017 р.
2.4

Про створення навчально-наукової лабораторії екології та сталого розвитку кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної агарної академії.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор

Витяг з протоколу

 № 16 від 30 cічня 2017 року

№ 39 від

16 лютого 2017 р.

2.5

Про оптимізацію структурного підпорядкування навчальних, навчально-наукових лабораторій кафедрам академії із оновленням назв лабораторій.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор

Витяг з протоколу

 № 16 від 30 cічня 2017 року

№ 39 від

16 лютого 2017 р.

2.6

Про розгляд та затвердження Положень Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор

Витяг з протоколу

 № 16 від 30 cічня 2017 року

№ 39 від

16 лютого 2017 р.

2.7

Про фінансування проектів з прикладних наукових досліджень за кафедральними тематиками за рахунок грантів Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор

Витяг з протоколу

 № 16 від 30 cічня 2017 року

відсутній