Академічна мобільність ЗВО на ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Аспіранти, які реалізують право на академічну мобільність дотримуються вимог визначених у Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ПДАА.

Академічна мобільність (далі – АМ) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії реалізується у формі:

  • навчання за програмами академічної мобільності;
  • наукове стажування.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

для реалізації програми академічної мобільності інформація про заклад–партнер

Назва і адреса

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Адреса: 36013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1

Адміністрація

Директор Волощук Василь Михайлович

Заступник директора з наукової роботи Смислов Сергій Юрійович

Вчений секретар Ільченко Марія Олександрівна

Загальний опис

Головна сторінка: URL: http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/

Доступ до публічної інформації: http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/pro-instityt

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН у своєму складі має 6 відділів:

  • адміністративно-управлінський відділ;
  • відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності;
  • відділ селекції та генетики;
  • відділ фізіології та здоров’я тварин;
  • відділ технології виробництва продукції свинарства;
  • науково-виробничий відділ

Дослідні господарства: URL: http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/doslidni-gospodarstva

ДП «ДГ ім. 9 Січня» http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/doslidni-gospodarstva/72-dg-9sichnq

ДП «Експериментальна база «Надія» http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/doslidni-gospodarstva/71-dp-nadiq

ДП «ДГ Степне» http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/doslidni-gospodarstva/70-dg-stepne

ДП «ДГ ім. Декабристів» http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/doslidni-gospodarstva/69-dg-dekabristiv

 

Координатор від установи-партнера

Заступник директора з наукової роботи, к.с.-г.н. Смислов Сергій Юрійович

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

для реалізації програми академічної мобільності інформація про підприємство–партнер

Назва і адреса

Приватне акціонерне товариство «Племсервіс»

Адреса: 38782 с. Гобанівка вул. Миру 1, Полтавського р-ну, Полтавської обл.

Адміністрація

Директор Грабко Валентин Анатолійович

Загальний опис

Головна сторінка: URL: http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php

 

Доступ до публічної інформації:  http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/novini

 

Координатор від підприємтва-партнера

Грабко Валентин Анатолійович