Архів 2015-2021 р.р. Реєстри положень, затверджені рішенням вченої ради академії