Архів 2015-2021 р.р. Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії