Атестаційні справи здобувачів вчених звань

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавської державної аграрної академії, затвердженого наказом ректора академії від 27.03.2019 № 43

 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.08.2015 № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF

 

Науково-педагогічні працівники Полтавської державної аграрної академії, які отримали атестати професора та доцента у 2020 році

Науково-педагогічні працівники Полтавської державної аграрної академії, які отримали атестати професора та доцента у 2019 році