Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві Полтавської державної аграрної академії

Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (далі – Центр), як науковий підрозділ, створений відповідно до рішення вченої ради академії, у зв’язку із реорганізацію підрозділу з питань інтелектуальної власності Полтавської державної аграрної академії (наказ ректора академії від 04 вересня 2013 року № 182).

Згідно вище вказаного наказу по академії Центр діє на громадських засадах.

Куратором його діяльності є Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, перший проректор академії, директор Навчально-наукового аграрно-інженерного інституту.

Центр здійснює свою діяльність у складі:

 • Прасолова Євгена Яковича, фахівця з патентної та винахідницької роботи, кандидата технічних наук, доцента, професора кафедри безпеки життєдіяльності, керівника Центру;
 • Бєловол Світлани Анатоліївни, фахівця з патентної та винахідницької роботи, патентного повіреного України № 420, заступника керівника Центру;
 • науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів академії (за згодою).

Відповідно до Положення про Центр, його завданнями та напрямками діяльності є:

 1. Надання консультативних послуг фізичним особам, організаціям різних форм власності по набуттю прав та оцінці об’єктів інтелектуальної власності.
 2. Забезпечення патентної охорони об’єктів інтелектуальної власності академії.
 3. Забезпечення підтримки функціонування системи обміну інформації з освітніми закладами, науково-дослідницькими установами з метою популяризації знань в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.
 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, правовій охороні об’єктів інтелектуальної власності академії.
 5. Проведення патентних досліджень в сфері інтелектуальної власності, здійснення патентно-правової експертизи документів на предмет відповідності нормам українського та міжнародного права в сфері інтелектуальної власності.
 6. Здійснення обліку об’єктів інтелектуальної власності академії.
 7. Формування бази даних про технології та науково-дослідницькі розробки в сфері інтелектуальної власності на місцевому (обласному), регіональному, державному, міжнародному рівнях.
 8. Приймати участь в проведенні конференцій, семінарів, навчальних курсів, консультацій по питанням інтелектуальної власності на рівні академії.
Стрімкий розвиток технологій вимагає від освітніх та наукових закладів відповідних заходів по розвитку інноваційної діяльності та охорони створеної інтелектуальної власності. З цією метою за ініціативи ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни створений Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві Полтавської державної аграрної академії, як науковий підрозділ (відповідно до рішення вченої ради академії, у зв’язку із реорганізацією підрозділу з питань інтелектуальної власності Полтавської державної аграрної академії), наказ ректора академії від 04 вересня 2013 року № 182.

Активна робота в сфері розвитку інноваційної діяльності та охорони інтелектуальної власності ректорату Академії визнана та підтримується на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Зокрема, професор Аранчій В.І. нагороджена Орденом «Відображення» Міжнародного салону Винаходів і нових технологій «Новий Час».

Куратор роботи Центру – перший проректор, професор Писаренко Павло Вікторович. Крім координаційних дій щодо функціонування Центу, він робить великий внесок у інноваційну діяльність, зокрема в сфері органічного та енергоощадного виробництва сільськогосподарської продукції.

Відповідно до Положення про Центр, його завданнями та напрямками діяльності є:

 1. Надання консультативних послуг фізичним особам, організаціям різних форм власності по набуттю прав та оцінці об’єктів інтелектуальної власності.
 2. Забезпечення патентної охорони об’єктів інтелектуальної власності академії.
 3. Забезпечення підтримки функціонування системи обміну інформації з освітніми закладами, науково-дослідницькими установами з метою популяризації знань в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.
 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, правовій охороні об’єктів інтелектуальної власності академії.
 5. Проведення патентних досліджень в сфері інтелектуальної власності, здійснення патентно-правової експертизи документів на предмет відповідності нормам українського та міжнародного права в сфері інтелектуальної власності.
 6. Здійснення обліку об’єктів інтелектуальної власності академії.
 7. Формування бази даних про технології та науково-дослідницькі розробки в сфері інтелектуальної власності на місцевому (обласному), регіональному, державному, міжнародному рівнях.
 8. Приймати участь в проведенні конференцій, семінарів, навчальних курсів, консультацій по питанням інтелектуальної власності на рівні академії.

Керівник центру – Прасолов Євген Якович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності, Почесний професор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в. м. КиєвіПонад 40 років займається винахідницькою роботою, є автором 102 патентів України та 87 авторських свідоцтва СРСР, є заслуженим винахідником Радянського Союзу. Активно займається науковою роботою, має понад 300 опублікованих  наукових праць.

Внесок Прасолова Є.Я. у розвиток науково-винахідницької та інноваційної діяльності визнаний на міжнародному рівні. Він нагороджений урядовою нагородою Бельгії орденом «Шевальє» (Лицар науки); Орденом «За вклад в освіту» Наградної Ради Російської Геральдичної Палати; Орденом Всесвітньої Федерації Асоціацій Винахідників.

Багаторічна праця в підготовці та представленні комплексних інновацій в аграрній сфері відмічені організаторами Міжнародної виставки винаходів в місті Варшава спеціальним  призом «Світоч науки» та Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час» в місті Севастополь – дипломом із золотою медаллю.

За вагомий внесок у розвиток науки і техніки та за роботу з творчою молоддю
Є.Я. Прасолов нагороджений: золотою медаллю Всеросійського товариства винахідників і раціоналізаторів за активну інноваційну діяльність в області природничих наук, Дипломом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за сприяння у розвитку творчої інтелектуальної діяльності і вагомий вклад в міжнародне науково-технічне співробітництво.

Співробітник центру – Бєловол Світлана Анатоліївна, фахівець з патентної та винахідницької роботи навчально-наукового відділу, Патентний повірений України.

Активно займається винахідницькою роботою, є співавтором 41 патенту України. Має вищу освіту в сфері інтелектуальної власності. Постійно підвищує професійний рівень проходить підвищення кваліфікації в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, приймає участь у тематичних семінарах.

У 2014 році була атестована Державною службою інтелектуальної власності України, як представник з питань інтелектуальної власності (Патентний повірений України).

За результатами винахідницької та науково-дослідної роботи, які були представлені на Міжнародних виставках винаходів нагороджена золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності в номінації «Молодий винахідник», Дипломом із золотою медаллю Всесвітньої федерації асоціацій винахідників, спеціальним призом ДП «Українського інституту промислової власності» за кращі розробки жінки-винахідника.

 

В основу роботи Центру лягли розробки працівників та студентів Академії. Так, за роки функціонування відповідного підрозділу було створено та отримано понад 120 патентів на винаходи та корисні моделі. Більше половини з них створені за участю студентів різних факультетів Академії.

Протягом 2013 – 2014 років  у Центрі проведено дослідження та розроблені пропозиції щодо вдосконалення Національного законодавства в сфері охорони прав на сільськогосподарські об’єкти біотехнологій, зокрема селекційні досягнення в галузі тваринництва (породи тварин). Результати досліджень задепоновані та захищені Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 54149 від 19.03.2014. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.04.2014 р № 10459/1/1-14 Центром підготовлені та подані пропозиції, що базується на результатах проведених досліджень, щодо тематики «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» до Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

Система управління інноваційною діяльністю в Полтавській державній агарній академії

Розроблена Центром Система управління інноваційною діяльністю була представлена на Першій щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління ХХІ», що відбулася у м. Харків 27 – 28 листопада 2014 року. На заході відмічено високий рівень та ефективність представлених розробок.

За результатами досліджень в сфері інтелектуальної власності, проведених на базі Центру студенти: Бондаренко О. Ю. (4 курс інженерно-технологічного факультету), Бочарова Я.А. (1 курс магістратури інженерно-технологічного факультету), Решітник О.В. (4 курсу факультету обліку і фінансів); Шестаченко К.М. (5 курс факультету економіки та менеджменту); Каланча О.В. (5 курс факультету обліку і фінансів) прийняли участь у конференціях: «Проблеми гармонізації законодавства України  з питань Інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союзу» Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів з проблем інтелектуальної власності (19 вересня 2014, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка); VІ Міжнародна науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (12 листопада, м. Київ: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», в м. Києві). На обох заходах відмічено високий науковий рівень представлених доповідей, учасники отримали відповідні сертифікати, а на ім’я Ректора Академії надіслано вдячний лист.

   

За вагомий внесок у розвиток інтелектуальної власності, наукової та інноваційної діяльності та за результатами багаторічної співпраці керівнику Центру, к.т.н., професору кафедри БЖД Прасолову Є.Я. при сприянні Державної служби інтелектуальної власності України присвоєно звання Почесного Професора Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

 

Фахівець з патентної та винахідницької роботи, працівник Центру Бєловол С.А. за сприяння адміністрації Академії пройшла навчання в Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві та була атестована Державною службою інтелектуальної власності України, як представник у справах інтелектуальної власності (Патентний повірений України).

За результатами інноваційної та винахідницької діяльності Академії визначені провідні винахідники і науковці та їх основні здобутки в цій галузі. Центром підготовлено матеріал, який опубліковано  у третьому томі видання «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації». – К: Видавничий центр «Логос Україна», 2014. – 116 с.

 http://www.logos.biz.ua/proj/vynahid/vol3/pdf/034.pdf

За результатами роботи Центру впроваджено в навчальний процес  дисципліну «Основи технічної творчості». Для цього працівниками Центру Прасоловим Є.Я. та Бєловол С.А. розроблено навчальну програму дисципліни та підготовлено навчальний посібник з грифом МОН.

Результати винахідницької діяльності Академії.

В Академії в рамках діяльності Центру ведеться наукова робота із студентами.

Протягом останніх років наукові роботи школярів, під керівництвом викладачів Академії перемагають та займають призові місця на конкурсі Малої академії наук.