Центр міжнародної освіти

 

Центр міжнародної освіти функціонував як підготовчий факультет для іноземних громадян з 1980 року. Він має понад 35-річний досвід навчання та підготовки іноземних студентів. У 80-х роках XX століття підготовчий факультет Полтавської державної аграрної академії був одним із 14 базових підготовчих факультетів України і був єдиним, який готував іноземних студентів для подальшого навчання у вищих сільськогосподарських навчальних закладах України та країн СНД. З 2019 року він  був реорганізований у Центр міжнародної освіти.

В різний час центр очолювали декани: Володимир Коваленко, Іван Мізін, Юрій Скиданенко, Людмила Мокляк, Василь Зінчик, Анатолій Кочерга, Олег Горб. З червня 2015 року обов’язки декана виконувала Наталія Токуєва. Зараз директором Центру міжнародної освіти є Віктор Сакало.
 
Основна мета діяльності Центру міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії - підготовка студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки до вступу до вищих навчальних закладів медичних, біологічних, сільськогосподарських, економічних та інженерно-технічних напрямків.
 
Основними завданнями роботи центру є створення таких умов навчання та підготовки, за яких іноземні студенти відчували б себе рівними серед студентської молоді, прагнули б до співпраці з викладачами, демонстрували б інтерес до оволодіння мовою, культурою, традиціями країни, де вони навчаються і також не втрачали бажання до вивчення дисциплін загальноосвітнього профілю.
 
Досягнення поставленої мети та виконання завдань планується здійснювати:
 
1. вибір контингенту студентів та створення можливості для реалізації індивідуальних, творчих вимог у межах спеціалізації, орієнтації студентів на здобуття вищої освіти;
 
2. розробка навчальних планів та робочих програм, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;
 
3. залучення висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів до процесу навчання;
 
4.активізація навчального процесу, включаючи комп’ютеризацію, використання аудіо- та відеотехніки тощо.
 
За час існування центру підготовку пройшли понад 3000 іноземних громадян з 60 країн світу. Тут навчалися студенти з Алжиру, Беніну, Болівії, Єгипту, Індії, Йорданії, Ірану, Китаю, Колумбії, Конго, Мадагаскару, Малі, Марокко, Нікарагуа, Палестини, Судану, Тунісу, Ямайки та ін. Отримавши вищу освіту, багато іноземних громадян повернулися до роботи у рідних країнах. Інші ж продовжують навчатися на ключових факультетах українських вищих навчальних закладів або вступають у аспірантуру.
 
Навчання проводиться на комерційній основі. Ліцензована кількість зарахованих до Центру осіб складає 150.
 
Центр міжнародної освіти готує іноземних громадян для подальшого навчання для отримання будь-якої спеціальності як у вищих навчальних закладах Полтави чи інших міст України, так і в нашій Аграрній академії будь то українською або російською мовами. 
 
Для бізнесменів, які хочуть співпрацювати з підприємствами та фірмами України функціонують короткострокові курси вивчення української та російської мов.
 
Центр міжнародної освіти в своєму складі має 2 відділки. Досвідчені викладачі зі стажем від 20 до 30 років працюють у відділі української та російської мов.
 
Викладачі відділу загальноосвітніх дисциплін готують іноземних студентів з таких дисциплін як біологія, хімія, фізика, математика, ІТ, краєзнавство українською чи російською мовами.
 
З 2007-2008 навчального року для іноземних громадян запроваджено навчання з державної мови.
 
Викладачі центру плідно працюють над створенням основи методичного забезпечення навчального процесу, розробляючи посібники, методичні вказівки та рекомендації, а також дидактичний матеріал.
 
20-21 листопада 2015 року відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародними учасниками «Підготовка іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи», присвячена 35-річчю факультету. У конференції взяли участь понад 100 науковців з різних українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.
 
У відділі української та російської мов проводяться дослідження «Словники ідеографічного типу в практиці викладання української (російської) мови та загальноосвітніх курсів на підготовчому факультеті». У 2015 році старший викладач відділу Н. В. Токуєва закінчила аспірантуру в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка і зараз закінчує роботу над дисертаційним дослідженням.
 
Матеріально-технічна база Центру міжнародної освіти відповідає вимогам навчального процесу. Є спеціальні навчальні кабінети для уроків фізики, біології, математики, а також комп’ютерний кабінет. Бібліотека також функціонує на території центру, де можна знайти наукову та художню літературу багатьма мовами світу.
 
Студенти живуть у зручному гуртожитку, обладнаному всім необхідним: холодильниками, меблями, пральними машинами та душовими. Важливим напрямком діяльності Центру міжнародної освіти є навчальна робота, ознайомлення іноземців з історією, культурою та традиціями України. Студенти беруть участь у культурних заходах МЦО, академії, нашого міста та області. В центрі функціонують клуби, групи інтересів, тут проводяться тематичні вечірки, концерти, вечори відпочинку, спортивні заходи. Студенти можуть відвідувати спортзал Академії, грати у футбол на вулиці або баскетбол та волейбол у спортивному залі.

         e-mail: cie@pdaa.edu.ua

 

The graduates of the Preparatory Faculty for foreign citizens of Poltava State Agrarian Academy work in different parts of the world.