Деканат факультету агротехнологій та екології


Маренич
Микола Миколайович
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ,
доктор сільськогосподарських наук, доцент

 

заступник декана зі
спеціальності "Агрономія" 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник декана зі
спеціальності "Екологія",
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник декана зі спеціальностей
"Захист і карантин рослин",
"Біотехнологіїї та біоінженерія",
кандидат сільськогосподарських наук
заступник декана з наукової роботи,
кандидат сільськогосподарських наук
заступник декана з виховної роботи,
кандидат сільськогосподарських  наук

 

ГОЛОВИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РАД
голова науково-методичної ради спеціальності "Агрономія",
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
голова науково-методичної ради спеціальності
"Захист і карантин рослин",
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
голова науково-методичної ради спеціальності 
«Біотехнології та біоінженерія»,
кандидат хімічних наук, доцент
голова науково-методичної ради спеціальності  «Екологія»,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

 

МЕТОДИСТИ
Голуб-Маковецька
Ірина Анатоліївна
Філоненко
Людмила Миколаївна
методист денного відділення
методист заочного відділення

 

СЕКРЕТАРІ ДЕКАНАТУ
Березницька
Тетяна Іванівна
Куряча
Катерина Олексіївна
 
Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, а саме:
 • координацію навчального процесу на факультеті
 • організацію й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державну атестацію студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики
 • участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету
 • реалізацію дій по вдосконалюванню технології навчання
 • здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів
 • організацію умов життя студентів, суспільних заходів, підготовку пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів
 • контроль виконання розкладу навчальних занять факультету; ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.
 
Функції деканату факультету агротехнологій та екології:
 • участь у розробці та впровадження стандартів вищої освіти;
 • організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження прогресивних технологій і форм навчання;
 • організація моніторингу якості навчального процесу на факультеті;
 • розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу;
 • участь у розробці і коригуванні розкладу занять студентів;
 • розробка та контроль розкладу заходів поточного та підсумкового контролю знань, проведення атестацій;
 • організація атестації здобувачів вищої освіти;
 • спільно з навчальним відділом та відділом працевлаштування видачі документів про освіту, організація та проведення попереднього розподілу випускників;
 • організація і проведення комплексних навчальних та виробничих практик;
 • планування, організація і проведення науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо;
 • участь у підборі складу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу на факультеті;
 • участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів факультету;
 • організація та проведення спільно з кафедрами факультету олімпіад;
 • організаційне забезпечення участі студентів факультету в культурно-масових та спортивних заходах;
 • контроль за станом соціального забезпечення студентів факультету відповідно до вимог чинного законодавства.
Контактна інформація:
1-й навчальний корпус,
+380 (0532) 56-58-01
Сторінка в Facebook 
Сторінка в  Instagram