Деканат факультету обліку та фінансів

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна

– декан факультету, кандидат економічних наук, доцент

 

Заступники декана

– заступник декана за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування»,
кандидат економічних наук, доцент
– заступник декана за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»,
кандидат економічних наук, доцент

Дорошенко Андрій Петрович

– заступник декана за спеціальностями 035 "Філологія" та 052 "Політологія", 

по заочній (дистанційній) формі навчання, доцент 

 

Методисти

Сорокотяга Сергій Миколайович

– завідувач лабораторії інноваційних технологій та методів освіти

 

 

Сокіл Валерія Олександрівна

– методист денної форми навчання 

 

Пивовар Любов Олексіївна

– методист заочного відділення спеціальності

«Облік і оподаткування»

Прокопенко Тетяна Петрівна

– методист заочного відділення спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхуваня»

 

 

Шийко Юлія Анатоліївна

- секретар деканату

 

 

Функції деканату

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, методичні питання, ведення діловодства.

Працівники деканату виконують наступні функції:

  • Координація навчального процесу на факультеті;
  • Організація й проведення заліково - екзаменаційних сесій, державної атестації студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково - екзаменаційних відомостей), всіх видів практики;
  • Участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету;
  • Реалізація дій по вдосконалюванню технології навчання;
  • Здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів;
  • Організація умов життя студентів, суспільних заходів, підготовка пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів, а також про заходи дисциплінарного впливу;
  • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять факультету;
  • Ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.

Факультети: