Деканат факультету ТВППТ

Декан факультету
доктор сільськогосподарських наук, професор
Поліщук Анатолій Анатолійович

Методисти  факультету ТВППТ
Сухопар Світлана Миколаївна 
методист денного відділення
Тараненко Світлана Юріївна
методист заочного відділення

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, а саме:

• координацію навчального процесу на факультеті
• організацію й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державну атестацію студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики
• участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету
• реалізацію дій по вдосконалюванню технології навчання
• здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів
• організацію умов життя студентів, суспільних заходів, підготовку пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів
• контроль виконання розкладу навчальних занять факультету; ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах