Деканат факультету ветеринарної медицини

 

Кулинич Сергій Миколайович - декан факультету,  доктор ветеринарних наук, професор

Заступники декана:

 

Петренко Максим Олександрович – заступник декана з навчальної роботи,

кандидат сільськогосподарських наук 

 Панасова Тетяна Георгіївна– заступник декана  з  наукової роботи,

кандидат ветеринарних наук, доцент

 

 

 

Корчан Леонід Миколайович - заступник декана з виховної роботи,  

кандидат ветеринарних наук

 

Методична рада:

Кравченко Сергій Олександрович – голова методичної ради,

кандидат ветеринарних наук

Шелудько Анастасія Олександрівна - методист

Дорошенко Юлія Миколаївна  - секретар

Функції деканату

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, методичні питання, ведення діловодства.

Працівники деканату виконують наступні функції:

  • Координація навчального процесу на факультеті;

  • Організація й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики;

  • Участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету;

  • Реалізація дій по вдосконалюванню технології навчання;

  • Здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів;

  • Організація умов життя студентів, суспільних заходів, підготовка пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів, а також про заходи дисциплінарного впливу;

  • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять факультету;

  • Ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.

Факультети: