Додатки до Положення про проведення в Полтавській державній аграрній академії атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Додаток 1. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ, ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Додаток 2. ЗРАЗОК РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ЗАЯВИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ

Додаток 4. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ УЧАСНИКІВ І ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕННЯ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Додаток 5. ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ

Додаток 6. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРЕДСТАВНИКА ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Додаток 7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ, СПОСІБ ТА ЧАС ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ

Додаток 8. ЗОШИТ ІЗ ЗАВДАННЯМИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ

Додаток 9. БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ АТЕСТАЦІЇ

Додаток 14. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ АТЕСТАЦІЇ У ПИСЬМОВІЙ ТА УСНІЙ ФОРМАХ

Додаток 16. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРЕТЕНДЕНТА ПРО ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕННЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

Додаток 17. ЗРАЗОК ЗАЯВИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ ЩОДО НАДСИЛАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПОШТОЮ

Додаток 18. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРЕТЕНДЕНТА НА ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЩОДО НАДСИЛАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПОШТОЮ

Додаток 19. ЗРАЗОК ЗАЯВИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЛИСТОМ

Додаток 20. ЗРАЗОК ЗАЯВИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ ЩОДО ВИДАЧІ ДУБЛІКАТА

Додаток 21. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРЕТЕНДЕНТА/ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЩОДО ВИДАЧІ ДУБЛІКАТА

Додаток 22. ЗРАЗОК ЗАЯВИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ ЩОДО НАДСИЛАННЯ ДУБЛІКАТА ПОСВІДЧЕННЯ ПОШТОЮ

Додаток 23. ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРЕТЕНДЕНТА/ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЩОДО НАДСИЛАННЯ ДУБЛІКАТА ПОСВІДЧЕННЯ ПОШТОЮ