Документи для вступу до аспірантури

Бланки аспіранту для вступу:

Документи для вступу до аспірантури:

 1. Заяву на ім’я ректора з зазначенням спеціальності та візою декана факультету.

 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений (печаткою) за місцем роботи (для непрацюючих випускників – відділом аспірантури ПДАА).

 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів.

 4. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника, де вказати актуальність, новизну, відповідність спеціальності, розкриття теми.

 5. Автобіографія.

 6. Ксерокопія диплому про вищу освіту (магістра чи спеціаліста), завірена нотаріально. У разі зміни вступником прізвища додається завірена відділом кадрів ПДАА ксерокопія документа про зміну прізвища.

 7. Ксерокопія додатку до диплому про вищу освіту (магістра чи спеціаліста), завірена нотаріально.

 8. Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду (2 прим.).

 9. Чотири фотокартки 3 х 4.

 10. Копію трудової книжки, засвідчену за місцем роботи.

 11. Характеристику з останнього місця роботи, або навчання, засвідчену гербовою печаткою.

 12. Папку для паперів.

 13. Конверти – 2 шт.

 14. Папір для ксероксу – 1 пачка.

 15. Копія військового квитка завірену у відділі кадрів ПДАА

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.