Документи для вступу до аспірантури

Бланки аспіранту для вступу:

 

Документи для вступу до аспірантури:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений (печаткою) за місцем роботи (для непрацюючих випускників – відділом кадрів ПДАА).
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності реферат з обраної наукової спеціальності з письмовим висновком (протокол) передбачуваного наукового керівника).
 4. Автобіографія.
 5. Ксерокопія диплому та додатку до диплому про вищу освіту (магістра чи спеціаліста), завірена нотаріально. У разі зміни вступником прізвища додається завірена відділом кадрів ПДАА ксерокопія документа про зміну прізвища.
 6. Ксерокопія паспорту (1-2 стр. та прописка) завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.).
 7. Копія ідентифікаційного коду завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.).
 8. Копія військового квитка (приписне свідоцтво) завірена у відділі кадрів ПДАА (2 прим.).
 9. Копія трудової книжки, засвідчену за місцем роботи.
 10. Згода на збір та обробку персональних даних
 11. Чотири фотокартки 3х4.
 12. Характеристика з останнього місця роботи або навчання, засвідчену гербовою печаткою.

Всі документи подаються вступником особисто.