Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів, . У 1984 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Після закінчення працювала на посаді асистента кафедри організації сільськогосподарського виробництва. Протягом 1986-1990 років навчалася в аспірантурі Української сільськогосподарської академії. У 1990 в інституті аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація і управління народним господарством і його галузями. З 1990 року працювала на різних посадах кафедр економічного спрямування Полтавського державного сільськогосподарського інституту (нині Полтавської державної аграрної академії). З 1996 по 2000 рік – відповідальний секретар приймальної комісії. З 2000 по 2008 рік заступник декана факультету обліку та фінансів. З 1 вересня 2007 року завідувач кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики (у 2009 році змінено назву на кафедру економічної теорії та економічних досліджень). З 1 вересня 2008 року декан факультету обліку та фінансів.т кафедри статистики, аналізу та фінансів. Тема: «Інтенсифікація кормовиробництва та шляхи підвищення її економічної ефективності». Доктор філософії за спеціальністю «Економічні науки» (додаток до диплома № КД 027840 від 29.04.2005)