Доступ до публічної інформації

 1. Структура Полтавської державної агарної академії

 2. Звіт ректора за 2020 рік

 3. Звіт ректора за 2019 рік

 4. Звіт ректора за 2018 рік

 5. Звіт ректора за 2017 рік

 6. Звіт ректора за 2011 - 2016 рік

 7. Звіт ректора за 2015 рік

 8. Звіт ректора за 2014 рік

 9. Стратегія розвитку на 2020 - 2025 роки

 10. Перспективний план розвитку Полтавської державної аграрної академії на період до 2025 року

 11. Стратегія інтернаціоналізації Полтавської державної аграрної академії до 2025 року

 12. Концепція освітньої діяльності ПДАА

 13. Комплексна цільова програма розвитку ПДАА на період до 2020 року

 14. Статут

 15. Сертифікати
 16. Положення про вчену раду

 17. Рішення вченої ради академії

 18. Наглядова рада

 19. Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

 20. Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

 21. Положення про структурні підрозділи

 22. Положення про вчені ради факультетів

 23. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 24. Положення про психологічну службу

 25. Положення про протидію булінгу (цькуванню)

 26. Положення про омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА

 27. Склад керівних органів ПДАА

 28. Перелік вакантних посад у ПДАА

 29. Інформація про проведення аукціону

 30. Положення про студентське самоврядування

 31. Положення про раду молодих вчених

 32. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 33. Колективний договір

 34. Перелік освітніх програм

 35. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2018 календарний рік

 36. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2019 календарний рік

 37. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 38. Інформація про соціальну інфраструктуру

 39. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 40. Порядок подання та розгляд скарг здобувачів вищої освіти у ПДАА

 41. Якість надання освітніх послуг в 2018 році

 42. Якість надання освітніх послуг в 2019 році

 43. Якість надання освітніх послуг в 2020 році

 44. Наказ МОН № 686 від 25.05.20р. Про перейменування коледжів ПДАА

 45. Положення про відзнаку ректора "Ювілейна медаль "Полтавська державна аграрна академія - 100 років""

 46. Акредитація

Фінансова звітність: