Доступ до публічної інформації

 1. Структура Полтавської державної агарної академії

 2. Звіти ректора

 3. Стратегія розвитку на 2020 - 2025 роки

 4. Перспективний план розвитку Полтавської державної аграрної академії на період до 2025 року

 5. Стратегія інтернаціоналізації Полтавської державної аграрної академії до 2025 року

 6. Концепція освітньої діяльності ПДАА

 7. Комплексна цільова програма розвитку ПДАА на період до 2020 року

 8. Статут

 9. Сертифікати
 10. Положення про вчену раду

 11. Рішення вченої ради академії

 12. Наглядова рада

 13. Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

 14. Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

 15. Положення про структурні підрозділи

 16. Положення про вчені ради факультетів

 17. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 18. Положення про психологічну службу

 19. Положення про протидію булінгу (цькуванню)

 20. Положення про омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА

 21. Склад керівних органів ПДАА

 22. Перелік вакантних посад у ПДАА

 23. Інформація про проведення аукціону

 24. Положення про студентське самоврядування

 25. Положення про раду молодих вчених

 26. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 27. Колективний договір

 28. Перелік освітніх програм

 29. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2018 календарний рік

 30. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2019 календарний рік

 31. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2020 календарний рік

 32. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 33. Інформація про соціальну інфраструктуру

 34. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 35. Порядок подання та розгляд скарг здобувачів вищої освіти у ПДАА

 36. Якість надання освітніх послуг в 2018 році

 37. Якість надання освітніх послуг в 2019 році

 38. Якість надання освітніх послуг в 2020 році

 39. Наказ МОН № 686 від 25.05.20р. Про перейменування коледжів ПДАА

 40. Положення про відзнаку ректора "Ювілейна медаль "Полтавська державна аграрна академія - 100 років""

 41. Акредитація

 42. Результати моніторингу якості освіти

 43. Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

 44. Напрями наукової діяльності

Фінансова звітність: