Директорат Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій


Директор інституту: кандидат економічних наук, професор
Галич Олександр Анатолійович

Склад директорату

Заступники директора:

зі спеціальностей "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Право" та "Інформаційні системи та технології" – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» –
кандидат економічних наук, доцент
Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна
заступник з наукової роботи, д.е.н., професор, завідувач, професор кафедри маркетингу 
заступник з виховної роботи,
к.е.н., доцент 

зі спеціальностей «Економіка», «Маркетинг» та  «Міжнародні економічні відносини» –
кандидат економічних наук, доцент
Загребельна Ірина Леонідівна

Голови науково-методичних рад:

зі спеціальності «Економіка» – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальності «Менеджмент» – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальності «Маркетинг»  – кандидат економічних наук, доцент
зі спеціальності "Право" - кандидат юридичних наук, доцент                   Кальян Олександр Сергійович
зі спеціальності "Інформаційні системи та технології" - кандидат фізико-математичних наук, доцент Копішинська Олена Петрівна
зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» кандидат економічних наук, доцент Демиденко Леся Миколаївна

Методисти денної форми навчання:

зі спеціальностей "Економіка", "Маркетинг", "Право" , "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – Сазонова Наталія Анатоліївна
зі спеціальностей "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", "Інформаційні системи та технології" – Чухліб Надія Дмитрівна

Методист заочної форми навчання:

 – Бондаренко Марина Олександрівна
 
 
 
В.о. студентського декана - Щербакова Юлія Олександрівна

Функції директорату інституту:

 • участь у розробці та впровадження стандартів вищої освіти;
 • організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження прогресивних технологій і форм навчання;
 • організація моніторингу якості навчального процесу інституту;
 • розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу за всіма формами навчання;
 • участь у розробці і коригуванні розкладу занять студентів усіх форм навчання;
 • розробка та контроль розкладу заходів поточного та підсумкового контролю знань, проведення атестацій;
 • організація атестації здобувачів вищої освіти;
 • спільно з навчальним відділом та відділом працевлаштування видачі документів про освіту, організація та проведення попереднього розподілу випускників;
 • організація і проведення навчальних та виробничих практик;
 • планування, організація і проведення науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо;
 • участь у підборі складу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу інституту;
 • участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • організація та проведення профорієнтаційної роботи;
 • організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів інституту;
 • організація та проведення спільно з кафедрами інституту олімпіад;
 • організаційне забезпечення участі студентів студентів інституту в культурно-масових та спортивних заходах;
 • контроль за станом соціального забезпечення студентів інституту відповідно до вимог чинного законодавства.