Erasmus+ Польща

            

Z przyjemnością informujemy, że Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza jest partnerem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu w Projekcie realizowanym w ramach Programu Erasmus+.

Oferta programu Erasmus+ obejmuje:

 • wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej

 • wyjazdy nauczycieli akademickich uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej

 • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych w zagranicznej uczelni partnerskiej

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oferuje:

 • dla studentki/a - studia na kierunku Turystyka i rekreacja, II rok studia stacjonarne

 • dla nauczyciela akademickiego - zajęcia na trzech kierunkach: Zarządzanie (1 stopień), Turystyka i rekreacja (1 stopień), Bezpieczeństwo narodowe (1 i 2 stopień)

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach Projektu w terminie do 16 listopada 2015 roku powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy

 • Kopia paszportu zagranicznego

 • Curriculum Vitae/CV

 • List motywacyjny

 • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta z uwzględnieniem średniej za dotychczasowy okres studiów danego stopnia (dla studentów)/ Zaświadczenie z Oddziału kadr o zatrudnieniu (dla nauczycieli akademickich oraz pracowników)

 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego

 • Zaświadczenie o znajomości języka polskiego

 • Indywidualny Program studiów (Learning Agreement for Studies)  (dla studentów)/Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement) (dla nauczycieli akademickich)/Indywidualny Program szkolenia (Staff Mobility for Training, Mobility Agreement) (dla pracowników)

Skany dokumentów (w jednym pliku PDF) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: erasmus@pdaa.edu.ua

W dniu 17 listopada w Centrum Polskim PPAR zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną, odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niekompletne lub zawierające błędy,

 • osób deklarujących zbyt niski poziom znajomości języka obcego w stosunku do poziomu wymaganego w warunkach rekrutacji.

Termin rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim 2015/16 roku akademickiego upływa 30 listopada.

Zachęcamy do ubiegania się o wyjazd stypendialny w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej dla szkolnictwa wyższego Erasmus Plus!

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania umieszczone są pod poniższymi linkami:

Консультацію можна отримати у Польському Центрі за тел. 0999850839