ЕРАЗМУС+

Проєкт “Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості” (UniClaD)

Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Початок проєкту : 15/01/2020

Закінчення проєкту : 14/01/2023.

Regulation about international activities of Poltava State Agrarian Academy on the implementation of Erasmus + projects

Загальна мета:

Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основні завдання:

 • розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проекту- виконавець, як заключна ланка;

 • сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;

 • підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);

 • запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;

 • підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;

 • створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.

 

Діяльність:

 • розробити спеціальні модулі для магістрів та аспірантів, такі як: статистика, розробка проектів, економетрика, модулі, спрямовані на сучасні виклики: зміни клімату, зобов'язання КС 21, продовольча безпека, подолання бідності;

 • вивчити досвід ЄС у сфері університетської діяльності в рамках кластерів та поширити цю інформацію серед зацікавлених сторін;

 • організовувати спеціальні тренінги, навчальні поїздки для представників бізнесу, науки та освіти, щоб показати переваги та створити потенціал для співпраці в рамках кластеру;

 • розробити законодавчу базу, яка визначає правила та умови функціонування університетів у кластерах, відповідно до національного законодавства;

 • створити передумови для створення чотирьох кластерів (управління водними ресурсами та аквакультури, нові технології (ІТ) у сільському господарстві, агротуристичний кластер та виробництво та переробка молока з акцентом на традиційну місцеву продукцію, біотехнології в птахівництві);

 • розробка магістерських та дисертаційних робіт відповідно до пілотних проектів.

Наш консорціум:

Литва

Кауно Колегія (Університет прикладних наук) – координотор

Польща

Познанський університет наук про життя

Австрія

Університетський коледж аграрної та екологічної педагогіки

Федеральний інститут аграрної економіки, досліджень сільськихтериторій та гірських досліджень,

Іспанія

Університет Вальядолід

Угорщина

Університет Дебрецена

Італія

Міжнародний центр перспективних середземноморських агрономічних досліджень

Ukraine
Науково-методичеий центр вищої та фахової передвищої освіти

Асоціація «Українська продовольча долина»

Центральноукраїнський національний технічний університет

Інститут сільського господарства Степу НААН України

Полтавська державна аграрна академія

Фермерське господарство “Добро-Крафт”
Львівський національний аграрний університет

Яворівський національний природний парк

Білоцерківський національний аграрний університет

Молдова

Комратський державний університет

Підприємство «FABRICA OLOI PAK»,

Державний аграрний університет Молдови

Підприємство Terafix

Азербайджан

Азербайджанський державний аграрний університет

Сільськогосподарська ферма Suliddinoglu

Азербайджанський технічний університет

Полтавська державна аграрна академія працюватиме над створенням експертного центру (передумови для подальшого кластеру), присвяченого молочному виробництву з акцентом на локальний продукт. Нашим партнером в проєкті є фермерське господарство Добро-Крафт, яке забезпечуватиме реалізацію проекту та виступатиме одним із ключових компонентів у створенні виробничого кластеру для виробництва молочної продукції. Господарство буде слугувати практичною базою для студентів Полтавської державної аграрної академії з напряму  виробництва і переробки козячого молока. Викладачі, аспіранти та студенти ПДАА отримують можливість  проводити на базі господарства наукові дослідження, виконувати магістерські та дисертаційні роботи. Крім того, фермерським господарством планується розширення виробництва та створення  молочної продукції з високими харчовими властивостями, що сприятиме збільшенню виробництва місцевої продукції на Полтавщині та  створення нових робочих місць.