Факультет економіки та менеджменту сьогодні

 

Десятирічні традиції та сучасні інновації, теорія і практика,
мудрість і досвід викладачів, енергія та ініціативність студентів – це філософія факультету і запорука успіху наших випускників

Факультет економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії - один із найстаріших факультетів, що почав свою історію з 1960 р. Його професори, доценти і випускники зробили вагомий внесок в розвиток усіх галузей національної економіки, української науки, освіти і культури. На сьогодні факультет є найбільшим, контингент здобувачів вищої освіти становить 1426 осіб (в т.ч. СВО «Бакалавр» - 1026 осіб, СВО «Магістр» - 400 осіб), з них близько 10,0 % навчаються за державним замовленням.

Сьогодні факультет економіки та менеджменту – це єдиний комплекс із 6 кафедр, потужний структурний підрозділ академії і один із найбільших економічний факультетів Полтавщини, що динамічно розвивається.

Ми здійснюємо підготовку кваліфікованих фахівців для всіх галузей управління національної економіки за чотирма ступенями вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (кандидат економічних наук)», «Доктор економічних наук» денної та заочної форми навчання.

За підсумками поточної вступної кампанії факультету 223 особи стали студентами СВО «Бакалавр», 112 осіб – СВО «Бакалавр» скороченого терміну навчання, 159 осіб – СВО «Магістр» та понад 30 осіб переведені на старші курси з інших факультетів та навчальних закладів України.

Починаючи з 2016 року, кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка студентів, збільшилася у 2 рази. Зокрема, за ступенем вищої освіти «Бакалавр» ведеться підготовка за такими спеціальностями:

Спеціальності:
"Право"
"Інформаційні системи та технології"
 

За СВО «Магістр» підготовка ведеться за ОПП за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Факультет економіки та менеджменту» - це сучасний науковий центр економічних досліджень, де працюють 11 докторів наук, в тому числі 2 академіка, та 59 кандидатів наук, що забезпечують високий рівень освітньо-наукової підготовки здобувачів вищої освіти, які користуються високим попитом на ринку праці.

 

На факультеті діє Спеціалізована вчена рада (Д 44.887.01) для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора. Захисти проводяться за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Загальна чисельність аспірантів на факультеті економіки та менеджменту становить 45 осіб.

За останні п’ять років викладачами факультету підготовлено понад 190 переможців наукових конкурсів різного рівня, 50 переможців недержавних стипендіальних програм, Міжнародних грантових програм.

Факультет економіки та менеджменту - це найпотужніша школа студентського самоврядування та демократії з усіх ВУЗів агропромислового комплексу України. Починаючи з першого курсу, студенти беруть активну участь у вирішенні громадських проблем міста, області та держави. Обирають свого лідера, який представляє інтереси студентства на Вченій раді факультету та академії (найвищих управлінських органах). Наші студенти – це лідери громадського життя Полтави та області.

Голос Анастасія, студентка спеціальності менеджмент, голова Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних ВУЗів України.