Форми складання тематичних планів науково-дослідних робіт інституту, факультетів (в розрізі кафедр) ПДАУ

 
 

з/п

Назва плану

Форма плану

Структурний підрозділ, відповідальний за виконання плану

1

Тематичний план науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників інституту, факультетів (в розрізі кафедр) на 20___ рік

Форма Б

(doc)

інститут, факультет (кафедра),
заступник директора інституту,
заступник декана факультету з наукової роботи (завідувач кафедри)

2

Тематичний план науково-дослідних робіт за кафедральними тематиками інституту, факультетів (в розрізі кафедр) на 20___ рік

Форма С

(doc)

інститут, факультет (кафедра),
заступник директора інституту,
заступник декана факультету з наукової роботи (завідувач кафедри)