Форми складання звітів (інформації) про наукову та науково-технічну діяльність

 
ФОРМИ
складання звітів  (інформації) про наукову та науково-технічну діяльність
Полтавської державної аграрної академії починаючі із 2016 року
 
№ з/п
Назва звіту (інформації)
Форма звіту
(інформації)
Структурний підрозділ, відповідальний за виконання звіту (подання інформації)
Звіти (інформація) структурних підрозділів академії про наукову та науково-технічну діяльність
1
Інформація про науково-педагогічні кадри
відділ кадрів,
начальник відділу
2
Інформація про підготовку наукових кадрів
аспірантура,
завідувач аспірантури
3
Інформація про фінансування та матеріально-технічне забезпечення
наукової, науково-технічної діяльності  академії
бухгалтерія,
головний бухгалтер
4
Звіт про наукову діяльність факультету (кафедри)
факультет (кафедра),
заступник декана факультету з наукової роботи (завідувач кафедри)
5
Інформація про наукову школу
керівник наукової школи
6
Звіт про напрями та результати науково-дослідної діяльності наукової (науково-дослідної) лабораторії
наукова (науково-дослідна) лабораторія,
 керівник (завідувач) лабораторії
7
Інформація про укладені науково-педагогічними працівниками академії господарські договори
із замовниками
бухгалтерія,
головний бухгалтер
8
Звіт відділу з питань інтелектуальної власності про інноваційну спрямованість результатів наукових робіт науково-педагогічних працівників
відділ з питань інтелектуальної власності,
фахівець відділу
9
Інформація про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
міжнародний відділ,
начальник відділу
10
Інформація про рівень інформаційного забезпечення наукової діяльності академії, доступу до електронних колекцій наукової періодики
навчальний відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення,
керівник відділу
Звіти (інформація) добровільних громадських об’єднань (підрозділів) з питань науки
11
Звіт про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність молодих вчених
Рада молодих вчених,
 голова Ради
12
Інформація про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
Студентське наукове товариство,
 голова товариства,
куратор товариства
13
Інформація про науково-дослідну роботу Центру інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві
Центр інтелектуальної власності,
керівник Центру