Галич Олександр Анатолійович

Посада: Директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент

Контактна інформація: 36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, 4 корпус, офіс 465

fem@pdaa.edu.ua

тел./факс (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця

  Google Академія (Галич Олександр)

  ORCID ID(0000-0001-6478-8309)

  ResearcherID(Q-7292-2016)

 

Освіта:

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність "Менеджмент організацій" (1999 р.), кваліфікація економіст-організатор.

Аспірантура:

1999 р. - 2002 р. - аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

Тема кандидатської дисертації: "Економіко-організаційний механізм становлення  ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні". Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 08.804.41 при Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Стажування:

19.10.2009 р. - 19.11.2009 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування ННІ післядипломної освіти, кафедра аграрного консалтингу.

«Informational-consultation support of agrarian producers», 150 hours, certificate № 534 of Advanced  Training: The Mendel Univerrsity in Brno (Czech republic); May-June 2016.

Підвищення кваліфікації:

15.01.2009 р. - 27.01.2009 р. - "Професійна підготовка дорадників", ПДАА.

18.02.2013 р. - 1.03.2013 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Викладачі з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III - IV рівнів акредитації.

Підвищення кваліфікації на базі ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 12.05.14 – 23.05.2014), тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Сільськогосподарське дорадництво», 108 год., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076135.

Досвід роботи:

01.09.2002 р. – 01.09.2003 р. асистент кафедри економіки АПК;

01.09.2003 р. – 01.09.2005 р. – старший викладач кафедри економіки АПК;

01.09.2005 р. – 16.03.2009 р. – доцент кафедри економіки.

Із 1.11.2004 р. працював на посаді заступника декана факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Із 16.03.2009 р. призначений виконувачем обов’язків декана факультету економіки та менеджменту.

З 6.10.2009 р. переведений на посаду декана факультету економіки та менеджменту.

17.11.2011 р. - призначено директором Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу.

Здобутки:

3.11.2011 р. - нагороджений знаком "Відмінник аграрної освіти і науки" III ступеня.

Науково-дослідна робота:

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:

«Міжгосподарська інтеграція в агропромисловому виробництві»;

«Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК» (номер державної реєстрації 0104U002550).

Список останніх публікацій:

1. Маренич М. М., Кондртюк М. І., Копішинська О. П., Уткін Ю. В. І , Галич О. А. Інформаційні технології в агрономії: підручник. – Харків: «Фінарт», 2018. –456 с. 

2. Галич О. А. Електронна комерція : навчальний посібник / Галич О. А., Дресвяннікова Н. А., Копішинська О. П., Уткін Ю. В.. – Харків: Фінарт, 2018. – 272 с.

1. Prerequisites and peculiarities of conservation and restoration of ecosystem stability of the concept of sustainable development Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 8 (3), 2018,  рр. 143–148.

2. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. / [Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В.] // Агросвіт. – 2019. – № 6. – С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

3. Галич О.А., Копішинська О.П., Уткін Ю.В.Спільна участь (ПДАА та компанія ТОВ «Агроксі Україна»)  і перемога у конкурсі партнерських проектів "Бізнес, що розвиває освіту", який проводив  Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та Career Hub у рамках VI форуму “Бізнес і університети: підприємництво майбутнього" Написання кейсу та презентація під час конкурсу, отримання диплому 1 ступеня Режим доступу до матеріалів конкурсу (кейс) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mXOufm73-5sZQW0j9rY54ofz8UQEkqOw?fbclid=IwAR0LRUhaF0je_Y-cGk5IfNh_tiv9SO2MeXFskV-DDsgCZASOEHhd0P9CJ0s  Інформація про конкурс:https://www.facebook.com/events/354728625270340/

4. Галич О. А. Копішинська О.П., Уткін Ю.В., Дубик А. М., Івко С. О., Інтеграційна роль управляючих інформаційних систем при впровадженні точного землеробства // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – с.46-

5. Галич О. А. Копішинська О.П., Уткін Ю.В., Дубик А. М., Івко С. О., Інтеграційна роль управляючих інформаційних систем при впровадженні точного землеробства // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – с.46-48 

 

Повний перелік публікацій