Галич Олександр Анатолійович

Посада: Директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент

Контактна інформація: 36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, 4 корпус, офіс 465

fem@pdaa.edu.ua

тел./факс (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця

  Google Академія (Галич Олександр)

  ORCID ID(0000-0001-6478-8309)

  ResearcherID(Q-7292-2016)

 

Освіта:

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність "Менеджмент організацій" (1999 р.), кваліфікація економіст-організатор.

Аспірантура:

1999 р. - 2002 р. - аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

Тема кандидатської дисертації: "Економіко-організаційний механізм становлення  ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні". Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 08.804.41 при Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Стажування:

19.10.2009 р. - 19.11.2009 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування ННІ післядипломної освіти, кафедра аграрного консалтингу.

Підвищення кваліфікації:

15.01.2009 р. - 27.01.2009 р. - "Професійна підготовка дорадників", ПДАА.

18.02.2013 р. - 1.03.2013 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Викладачі з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III - IV рівнів акредитації.

Досвід роботи:

01.09.2002 р. – 01.09.2003 р. асистент кафедри економіки АПК;

01.09.2003 р. – 01.09.2005 р. – старший викладач кафедри економіки АПК;

01.09.2005 р. – 16.03.2009 р. – доцент кафедри економіки.

Із 1.11.2004 р. працював на посаді заступника декана факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Із 16.03.2009 р. призначений виконувачем обов’язків декана факультету економіки та менеджменту.

З 6.10.2009 р. переведений на посаду декана факультету економіки та менеджменту.

17.11.2011 р. - призначено директором Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу.

Здобутки:

3.11.2011 р. - нагороджений знаком "Відмінник аграрної освіти і науки" III ступеня.

Науково-дослідна робота:

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:

«Міжгосподарська інтеграція в агропромисловому виробництві»;

«Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК» (номер державної реєстрації 0104U002550).

Список останніх публікацій:

1. Обслуговуюча кооперація як складова стійкого розвитку сільських територій / Галич О.А // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної діяльності у 2009 році. Секція факультету економіки та менеджменту, 21-22 квіт. 2010 р. / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава: ПДАА, 2010. – С.22-25.

2.  Зелений туризм : сутність та перспективи розвитку на Полтавщині / О.А. Галич, І.В. Шевченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1.  – Т. 1. Економічні науки. Полтава: ПДАА. – 2010. – С. 38-45.

3.  Соціально-спрямовані дорадчі послуги в системі інформаційно-консультаційного забезпечення АПК / О.А. Галич, М.О. Маркеєва// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 2. – Т. 1. Економічні науки. Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 64-71.

4. Внутрішньогоспо­дар­ський контроль в системі управління аграрних підприємств // О.А.Галич// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (4). – Т. 3. – Полтава : ПДАА. – 2012.

5. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миргородського району // Н.В.Бредун, О.А.Галич, Г.М.Русанова / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (5). – Т. 2. – Полтава : ПДАА. – 2012.

6. Галич О.А. Сутність інформаційно-консультаційної діяльності в аграрній сфері / О.А.Галич // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної діяльності у 2011 році, 15-16 травня 2012 року / ПДАА. – Полтава : ПДАА, 2012.

Повний перелік публікацій

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office spisokprac.doc170 КБ

Факультети: