Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету