Інформаційні системи та технології

Факультет економіки та менеджменту з 2017 року починає набір здобувачів вищої освіти на спеціальність:
126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Пропонуємо такі форми навчання:

 • денна (термін навчання 4 роки);
 • заочна (термін навчання 5 років).

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем вищої освіти «Бакалавр».

 

 

 

Ліцензійні обсяги прийому
Ступінь освіти
Денна форма
Заочна форма
Бакалавр
50
25
 
Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів, гаджетів, різноманітної техніки та електронних пристроїв. Третє тисячоліття стало періодом постійної інтеграції інформаційних систем і технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Бурхливий розвиток інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами. Розвиток інформаційний технологій відбувається з такою швидкістю, що відчувається постійний брак фахівців цього профілю.

Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя, відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності.

Постійний розвиток інформаційних технологій призводить до необхідності адаптації. Для проектування інформаційних систем потрібна фантазія та здатність знаходити нові рішення. Робота ІТ-шника потребує знань з іноземної мови, математики, алгоритмізації. Фахівець повинен володіти абстрактним та логічним мисленням, прагнути постійного розвитку та змін.

Якщо Ви прагнете стати творцем автоматизованих систем чи інформаційних технологій, навчитись розробляти сучасні web-сайти та тривимірні моделі, то наша спеціальність призначена саме для Вас. У нас Ви здобудете навички проектування, адміністрування, управління інформаційними системами, навчитеся працювати у сфері Інтернет-комунікацій.

Основними напрямками роботи у сфері інформаційних систем і технологій є і розробка, і тестування, і дизайн.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість молоді отримати перспективні знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка пропонованої професії дозволяє працювати за гнучким графіком, бути затребуваним на ринку праці.

В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:
 • пройти практику на базі ІТ-підприємств;
 • навчатись у ВНЗ Німеччини, Польщі, Угорщини;
 • брати участь у конференціях та семінарах різного рівня.

Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» компетентні працювати у комунікаційно-інформаційних відділах підприємств та організацій різної форми власності, у комерційних фірмах, банківських установах або ж як приватні підприємці. Одержані знання, уміння та навички бакалавр з інформаційних систем та технологій здатний  застосовувати фактично в усіх сферах діяльності, де використовують комп’ютерну техніку.

Перелік посад для бакалаврів з інформаційних систем та технологій:

 1. Розробники обчислювальних систем.
 2. Професіонали в галузі програмування.
 3. Розробники комп'ютерних програм.
 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп'юте­ризації).
 5. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
 6. Техніки-програмісти.