­Ініціативна група при відділі з питань інтелектуальної власності

Ініціативна група при відділі з питань інтелектуальної власності із числа науково-педагогічних працівників представників факультетів академії на громадських засадах

 

З метою розвитку інтелектуального потенціалу, збереження правової охорони та реалізації результатів інтелектуальної праці науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів на факультетах Полтавської державної аграрної академії, за рішенням вченої ради академії (протокол № 22 від 04.04. 2017 р.), за наказом ректора академії № 73 від 05.04.2017 р. створена ініціативна група при відділі з питань інтелектуальної власності із числа науково-педагогічних працівників представників факультетів академії на громадських засадах у складі:

 • ­Поспєлова Сергія Вікторовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова – голови групи;
 • ­Арендаренка Володимира Миколайовича, кандидата технічних наук, доцента, завідувача, професора кафедри машин та обладнання агропромислового виробництва інженерно-технологічного факультету;
 • ­Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування факультету гро технологій та екології, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи;
 • Євстаф’євої Валентини Олександрівни, доктора ветеринарних наук, доцента, завідувача, професора кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини;
 • Іванова Олега Миколайовича, кандидата технічних наук, доцента кафедри машин та обладнання агропромислового виробництва інженерно-технологічного факультету;
 • Литвина Олександра Юрійовича, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень факультету обліку та фінансів;
 • Литвиненка Олександра Сергійовича, аспіранта денної форми навчання кафедри рослинництва факультету гро технологій та екології;
 • Прасолова Євгена Яковича, кандидата технічних наук, доцента, професора кафедри безпеки життєдіяльності інженерно-технологічного факультету;
 • Усенко Світлани Олексіївни, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • Федірця Олега Володимировича, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту факультету економіки та менеджменту;
 • Шевнікова Миколи Янайовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри рослинництва факультету гро технологій та екології,  директора Аграрно-економічного коледжу;
 • Шості Анатолія Михайловича, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

11.04.2017 р. проведено організаційне засідання ініціативної групи, визначені завдання її діяльності на поточний рік.

З метою активізація інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів на факультетах академії просимо надсилати повідомлення (питання) вищеназваним представників факультетів академії.

Контакти.

 

ПІБ винахідника,

науковий ступінь, вчене звання

Загальна кількість отриманих патенті на корисну модель

Голова групи

1.      Поспєлов Сергій Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова факультету агро-технологій та екології

71

2.      Арендаренко Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри машин та обладнання агропромислового виробництва інженерно-технологічного факультету

25

3.      Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природо-користування факультету агротехнологій та екології, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи

9

4.      Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини

14

5.      Іванов Олег Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри машин та обладнання агропромислового виробництва інженерно-технологічного факультету

17

6.      Литвин Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень факультету обліку та фінансів

2

7.      Литвиненко Олександр Сергійович, аспірант денної форми навчання кафедри рослинництва факультету агротехнологій та екології

 

8.      Прасолов Євген Якович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності інженерно-технологічного факультету

112

9.      Усенко Світлана Олексіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва

1

10. Федірець Олег Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту факультету економіки та менеджменту

 

11. Шевніков Микола Янайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри рослинництва факультету агротехнологій та екології,  директора Аграрно-економічного коледжу

5

12. Шостя Анатолій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва

14