Історія факультету ветеринарної медицини

Факультет ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії був створений на базі зооінженерного факультету в 1992 році. Згідно наказу по академії від 17 серпня 2001 року за № 81 факультет ветеринарної медицини відокремлений від зооінженерного факультету.

В грудні 1999 року Державною акредитаційною комісією (ДАК) при Міністерстві Освіти України видано сертифікат про акредитацію спеціальності 1305 “Ветеринарна медицина” за IV рівнем до 1 липня 2009 року (№175379 серія НД-IV).

Рішенням ДАК від 11.04.2001 протокол № 32 надано право готувати фахівців із напрямку 1305 “Ветеринарна медицина” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст і магістр (ліцензія АА № 109665).

Факультет ветеринарної медицини – один із наймолодших в ПДАА: у цьому році він буде відзначати 20 річний ювілей.

Факультет готує бакалаврів і магістрів ветеринарної медицини, головним завданням яких є забезпечення благополуччя тваринництва щодо заразних хвороб; охорона здоров'я людей від хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозів); контроль якості сировини і продуктів тваринництва. У природі існує понад 150 зооантропонозів, і тому постійно залишається актуальним вислів відомого українського лікаря ветеринарної медицини С.С. Євсеєнка, який ще у 1894 р. сказав: "Людська медицина охороняє людину, а ветеринарна зберігає людство".

Першим деканом факультету ветеринарної медицини був професор Тендітник  Володимир Сергійович.

З 1999 по 2004 рік – кандидат ветеринарних наук, доцент Шатохін Павло Прохорович.

З грудня 2004 року факультет очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Панікар Ігор Ігорович

З 1 вересня 2011 року факультет очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Передера Сергій Борисович

З 17 лютого 2017 року факультет очолює доктор ветеринарних наук, професор Кулинич Сергій Миколайович

На факультеті в різні часи плідно працювали на освітянській та науковій нивах ряд широко відомих лікарів ветеринарної медицини. Це мікробіолог, доктор біологічних наук, професор Б.Г. Левицький (1927-1944), який розробив і запропонував методику дріжджування кормів для тварин. Значний вклад в історію факультету вніс визначний анатом, професор Поручников Д.П. Він перший написав і опублікував українською мовою підручник „Курс порівняльної анатомії свійських ссавців” (1931) у трьох томах.

Лауреат Державної премії, заслужений ветеринарний лікар РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, доктор ветеринарних наук, професор Чепуров К.П., який створив школу мікробіологів, підготував 20 кандидатів та докторів наук. Він автор 9 авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі на вакцини і сироватки.

Яскравий слід в історії академії залишила і заслужений викладач вищої школи, відмінник сільського господарства, доктор ветеринарних наук, професор Черкасова Г.В., яка також працювала в галузі мікробіології.

Значний вклад у становлення факультету ветеринарної медицини вніс заслужений працівник вищої школи Молдови, доктор ветеринарних наук, професор Герцен П.П. Він є організатором кафедри хірургії та акушерства, автором 5 авторських свідоцтв, має винаходи та 80 наукових публікацій, в тому числі 2 книги, остання з яких «Оперативна хірургія у ветеринарній медицині» вийшла у 1998 році (у співавторстві). Герцен П.П. був учасником багатьох міжнародних симпозіумів з хірургії, відзначений декількома урядовими нагородами.

Факультети: